Sorting by

×
40-dagentijd

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – 2024

Dagelijkse overweging in de 40-dagentijd – Colofon Veertigdagen 2024
Sinds 2010 verzorgt de werkgroep Vieren en Vorming van de Raad van Kerken Zeist een digitale
veertigdagenkalender. Ik haal zelf persoonlijke inspiratie uit de reflecties welke gegeven worden
op de teksten die in deze kalender dagelijks centraal staan. Het wakkert mijn geloofsverdieping
aan en brengt het geloofsgesprek op gang. Ik deel daarom met jullie graag de reflecties die door
verschillende collega’s gedaan worden vanaf 14 februari 2024.
 De komende dagen zend ik jullie een
serie reflecties ter bezinning gedurende de veertigdagentijd.
Het overkoepelende thema voor deze veertigdagentijd 2024 is:
‘Goed nieuws voor mensen die leven in gemis’ (naar een lied van Andries Govaart).
Zalig, gelukkig, gezegend – hoe dan ook: goed nieuws voor alle mensen die…
Ter inleiding
Dit jaar laten we ons in de oecumenische veertigdagenkalender leiden door de zogeheten
‘zaligsprekingen’ uit de Bergrede in Matteüs 5, 3-10. De eerste vraag waar we voor staan is de
vertaling van het Griekse woord makarios. In de meeste hedendaagse vertalingen is gekozen
voor ‘gelukkig’ in plaats van het wat ouderwets klinkende ‘zalig’, dat tegenwoordig vooral met
iets lekkers wordt geassocieerd. Wie hoort de spirituele dimensie in een ‘zaligverklaring’ nog,
dat dit een mens is die God na aan het hart ligt? Maar is ‘gelukkig’ een goed alternatief? Moet de
bedroefde zich gelukkig prijzen dat hij door diep verdriet is getroffen, want dan zal hij getroost
worden?
We komen een stapje dichter bij de betekenis van deze uitspraken als je ze leest als zowel een
belofte als een opgave. De Eeuwige belooft mensen in hun nood nabij te zullen zijn. Tegelijk
worden wij opgeroepen om zo te handelen dat wij zien hoe een ander eraan toe is en niet aan
hem of haar voorbij leven, in het bijzonder als het leven zwaar is. Dat is het goede nieuws, het
evangelie dat Jezus brengt. In de Bergrede wordt zijn ‘programma’ om te beginnen kernachtig
samengevat en aan het eind in Matteüs 25 even kernachtig herhaald. ‘Wanneer zagen wij u
hongerig, naakt, gevangen genomen…?’
Tussen deze twee teksten wordt het verhaal over het leven van Jezus verteld, tot het bittere
einde toe, als een doorgang naar nieuw leven. Een gezegend mens is hij of zij die zijn boodschap
verstaat, zich erdoor laat dragen en ernaar leeft. De Engelse vertaling zegt: blessed…
De redactie

Ik vergat te zeggen:
De bezinningsvraag is: wat betekent de tekst voor jou persoonlijk en ben jij eens met de reflectie zoals deze verwoord is? Of denk je er anders over. 

Thema’s:
Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd Aswoensdag 14 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 15 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 16 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 17 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 18 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 19 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd dinsdag 20 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 21 febrauri 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 22 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 23 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 24 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd Zondag 25 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 26 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd dinsdag 27 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 28 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 29 februari 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 1 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 2 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 3 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 4 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd dinsdag 5 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 6 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 7 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 8 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 9 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 10 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 11 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd dinsdag 12 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 13 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 14 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 15 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 16 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 17 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 18 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagen tijd dinsdag 19 maart 2024

woensdag 20 maart 2024

Mens zonder titel, Corja BekiusNeem mij aan zoals ik ben.Zuiver uit wie ik zal zijn.Druk uw zegel op mijn zielen leef in mij. tekst: John Bell (Iona)Nederlands: Vertaalcollectief Wageningen

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 21 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 22 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 23 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 24 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd maandag 25 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd dinsdag 26 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd woensdag 27 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd donderdag 28 maart 2024

Correctie
In de bijdrage van vanochtend, Witte Donderdag, is abusievelijk vermeld dat de tekst voor het
lied van de hand van Andries Govaart is.
Deze tekst is echter van André Bjerke (“Og han bød oss; lied 567 in Liedboek 2013) en de
vertaling is van Andries Govaart.
Wij bieden onze excuses voor deze vergissing aan!

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd vrijdag 29 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zaterdag 30 maart 2024

Dagelijkse overweging in de 40 dagentijd zondag 31 maart 2024 PASEN

1. Gezegend de nederigen van hart/ de deemoedigen
2. Gezegend de treurenden

3. Gezegend de zachtmoedigen
(thema van het avondgebed op 28 februari)
4. Gezegend wie hongeren en dorsten
(thema van het avondgebed op 6 maart)
5. Gezegend de barmhartigen
(thema van het avondgebed op 13 maart)
6. Gezegend wie zuiver van hart zijn
(thema van het avondgebed op 20 maart
7. Gezegend de vredestichters
(thema van de boeteviering op 27 maart)
Met pastorale en bemoedigende groeten,
Pastor Saskia Treu
Tel: 0684669324 – @:
P.S.: de teksten zijn overgenomen uit de veertigdagenkalender Zeist.

 
 
 
 

Deel dit bericht

Lees meer

Voedselbank Westerkwartier

Wensenlijst maandelijkse voedsel inzameling Omdat er helaas steeds meer mensen afhankelijk worden van de voedselbank vragen wij weer uw medewerking om voedsel te kopen voor

Lees verder »