Sorting by

×

Draag bij

We nodigen u uit om te delen, te geven en te ontvangen, want samen vormen wij een levende gemeente die open staat voor de nood van anderen en de rijkdom van het leven.

Doneren

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024:

Samen voor de kerk van morgen

 

De kerk. Wat betekent de kerk voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?
 
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar het is een feit dat onze kerk voor veel mensen grote betekenis heeft! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor en denken om de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.
 

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Daarom doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het kerkgebouw, de GrijpsKERKt diensten, het pastoraat, het jeugdwerk of de activiteiten uit de activiteitengids. In 2024 willen we dit graag voortzetten. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2024 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.

Met elkaar vormen we een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Doet u weer mee?
U kunt uw toezegging digitaal doen via: https://pkngrijpskerk.nl/bijdragen/

Alvast heel hartelijk dank!
Het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken

Diaconie

Zorgen voor de mens die behoefte heeft aan steun of aandacht.

Bevorderen dat aan mensen die onder druk leven, gerechtigheid en barmhartigheid wordt bewezen.
De diaconie richt zich op mensen binnen en buiten de kerk die het moeilijk hebben in onze samenleving. Door geld in te zamelen, activiteiten te organiseren en concrete hulp te bieden.

Giften voor de diaconie kunt u storten op NL93RABO 014.93.14.361 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken.