Sorting by

×
search-1013910_960_720

vervanging van mw. J. Elzinga-Bakker

Een berichtje van de kerkenraad 

—————————————————– 

Tijdelijke ondersteuning pastoraat 

Zoals u wellicht bekend is zijn wij – na het vertrek van Jeltsje Elzinga-Bakker – op zoek naar een kerkelijk werker  (0,5 fte). Hiervoor is een sollicitatiecommissie ingesteld. De 1e sollicitatieronde is afgerond en helaas heeft dit nog niet geleid tot de aanstelling van een nieuwe kerkelijk werker. De sollicitatiecommissie zet haar zoektocht daarom verder voort. 

Met ds. Atze Landman is gesproken of hij ons de komende tijd – vanwege de vacature van kerkelijk werker – kan ondersteunen bij het pastoraat. Hij heeft aangegeven ds. Jan Kroon en onze gemeente graag te willen helpen bij het pastoraat in de wijken 1, 4 en 5. Dit zijn de wijken waar mw. Jeltsje Elzinga-Bakker voorheen werkzaam was.

In overleg hebben we afgesproken dat hij alleen het crisispastoraat gaat verzorgen in deze wijken. Onder crisispastoraat verstaan we situaties rond overlijden en ernstige ziekte (zowel lichamelijk als ook mentaal).  

Het gewone pastoraat in de wijken waar ds. Atze Landman werkzaam zal zijn komt daarmee tijdelijk op een laag pitje te staan. Dat is in een vacante periode overigens gebruikelijk.  

Uiteraard blijven de bezoekmedewerkers in deze wijken hun werkzaamheden zoals gebruikelijk voortzetten. 

De kerkenraad is verheugd dat ds. Atze Landman zo snel beschikbaar is om in de vacante periode ons te helpen bij het pastorale werk. Dat is van groot belang voor de gemeente maar ook voor de ondersteuning van ds. Jan Kroon. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Op de omslag van de Verbinding staan de contactgegevens van ds. Atze Landman. 

Voor wijk 2 is mw. Barry Steller-Wiersma bereid gevonden om daar namens de gemeente aandacht te geven aan verjaardagen en huwelijksjubilea. We zijn blij dat Barry dit voor ons wil verzorgen.

Deel dit bericht

Lees meer