Nieuw ingekomenen


Nieuw ingekomenen

 

                                                            WELKOM

                    

 

 

 

 

 

Van harte welkom bij de protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken. Door middel van deze folder willen wij u een indruk geven van onze gemeente. We hopen dat u zich thuis mag voelen in ons midden.

De protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken is op 1 januari 2012 ontstaan uit de hervormde gemeente Grijpskerk en omstreken, de gereformeerde kerk Grijpskerk en Pieterzijl  en sinds januari 2017 ook de gereformeerde kerken van Niezijl en Kommerzijl

De Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken omvat de dorpen Grijpskerk, de Gaarkeuken, de Westerhornerweg (voor zover behorende tot de voormalige burgerlijke gemeente Zuidhorn), Niezijl, Pieterzijl, Visvliet (alleen Herv.) en Kommerzijl.

We willen een open, betrokken gastvrije gemeente zijn. Elkaar  op een open manier respecteren en  aanvaarden. Het open avondmaal is daarvan een uiting

Omzien naar elkaar als gemeente, betrokken op de samenleving om ons heen en op de wereld verder weg. ‘Helpen wie geen helper heeft’. (Psalm 72:2).

Gastvrij voor iedereen, jong en oud, vreemdelingen en gasten. Het geloof handen en voeten geven in verbondenheid met elkaar in leren, vieren en dienen.

Omzien naar elkaar gebeurt in onze gemeente op allerlei manieren, heel spontaan, maar ook op meer georganiseerde wijze. Hoe invulling wordt gegeven aan het pastoraat is afhankelijk van de wensen van gemeenteleden en onze mogelijkheden.

In het pastoraat volstaat soms een enkel moment van contact en is er ook geen behoefte aan meer. Anderen stellen het juist wel op prijs om bezoek van de kerk te ontvangen en in sommige situaties is een herhaald bezoek gewenst. Uitgangspunt is dat we met alle gemeenteleden contact onderhouden en niemand wordt vergeten.

We werken met acht wijken. De indeling vindt u in de gemeentegids en op de website. Aan elke wijk zijn een ouderling en een aantal bezoekmedewerkers verbonden die met u contact onderhouden. U kunt ook zelf contact leggen via het meldpunt pastoraat, bijvoorbeeld als u graag bezocht wilt worden of als u iets wilt doorgeven over uw eigen of iemand anders’ persoonlijke situatie (ziekte, ziekenhuisopname, geboortebericht, enz.).

Kerkdiensten: u bent van harte welkom om de zondagse diensten bij te wonen. Deze vinden afwisselend plaats in één van beide kerkgebouwen en de aanvangstijd is meestal 9.30 uur. Om u op de hoogte te houden van alles in en om de gemeente zijn er de volgende bronnen van informatie:

Verbinding: maandelijks kerkblad

Website: www.pkngrijpskerk.nl

Gemeentegids: verschijnt jaarlijks.

 Aanmelden voor de (digitale en/of papieren) Verbinding kan via de scriba of de website www.pkngrijpskerk.nl/verbinding

 

Op de eerste  zondag van de maand is er extra aandacht voor jonge gezinnen en de middengeneratie. Deze GrijpsKERKT diensten beginnen gewoonlijk om 10.00 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar  de website. Hier staat nog meer informatie

                                                                                                           

Kerkgebouw:

Locatie Nicolaas Grijpstraat,

Nicolaas Grijpstraat 26 Grijpskerk

Locatie Kerkplein, (wordt incidenteel gehuurd van Stichting Groninger Kerken)

Kerkplein 11 Grijpskerk

Predikant

Jan Kroon, 0594-699581   jf4kroon@hetnet.nl

Scriba:

scriba@pkngrijpskerk.nl

Postbus 16, 9843 ZG Grijpskerk

Een financieel gezonde kerkelijke gemeente in Grijpskerk en omstreken is belangrijk en dat willen we ook zijn. Daarvoor vragen wij uw steun en inzet. Uw gave is nodig of het nu is in tijd of in geld. Tijdens de actie Kerkbalans zult u worden benaderd voor een structurele bijdrage waarmee onder andere het pastorale werk wordt gefinancierd. Daarnaast worden er een aantal collecten georganiseerd vanuit de Diaconie waarvoor u als lid automatisch wordt benaderd.

Wellicht bent u één en ander gewend uit uw vroegere gemeente en wilt u direct bijdragen. U kunt uw wens kenbaar maken aan het Kerkelijk Administratie Bureau via email administratie@pkngrijpskerk.nl of via persoonlijk telefonisch contact 213497                     

I.v.m. de wet op de privacy gaat u als lid van onze kerk automatisch akkoord dat uw gegevens bekend worden bij onze leden tenzij u schriftelijk aangeeft hiermee niet akkoord te zijn. Deze gegevens worden uitsluitend via een beveiligde weg zicht-/hoorbaar! 

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop