Liturgie 22 november 2020

Orde van de dienst 22 november 2020

Laatste zondag kerkelijk jaar

PKN-Gemeente Grijpskerk

Muzikale medewerking van enkele gemeenteleden

Organist: Paul Biester

Voorganger: ds. Jan Kroon

Welkom en mededelingen

Intochtslied Een venster door de tijd (melodie: Wij moeten Gode zingen, Gezang 301)

Breng ons de pijn te boven

Verlos ons van de nacht

Leer ons in licht geloven

Dat op de morgen wacht

Als wij vervuld van zwijgen

Het pad van raadsels gaan

Wees dan de God van leven

Die ons steeds bij wil staan

Ga met ons mee langs wegen

Van afscheid en gemis

Kom onze tranen tegen

Voor wat verloren is

Wij sterven hier ten leven

Op weg naar eeuwigheid

Wil ons uw uitzicht geven

Een venster door de tijd

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Lezen Romeinen 8:35-39 uit de Naardense Bijbel:

Wie zal ons scheiden

Van de liefde van Christus?

Verdrukking of nood of vervolging

Of honger of naaktheid

Of gevaar of een zwaard?

Het is zoals geschreven staat:

Wegens u worden wij heel de dag gedood

Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht

Maar in dit alles

Zijn wij meer dan overwinnaars

Door hem die ons zijn liefde heeft betoond.

Ja, ik ben er zeker van dat

Noch dood noch leven

Noch engelen noch overheden

Noch bestaande toestanden noch toekomstige

Noch machten

Noch hoogte noch diepte

Noch enig ander schepsel

Bij machte zal zijn ons te scheiden

Van de liefde van God

Die is in Christus Jezus onze Heer.

Muziek  NLB 968:4,5

Verkondiging

Muziek NLB 726:1,5

Gedachtenis van de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen

Muziek: Arvo Pärt: Kyrie https://www.youtube.com/watch?v=YQJF2CCIrUo

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen

Gedicht

Gebed

Slotlied NLB 425

Zegen

Wij gedenken in de dienst van 09.00 uur

Dieuwke  de Vries-Terpstra                 *24 april 1930 – 29 november 2019  

Fre Kloppenburg – Beving                   *27 februari 1932   –  9 december 2019

Irma Harrenstein – Kloppenburg      *5 januari  1963 –      23 april 2020        

Pieterke Hoeksema -Bos                     *18 augustus 1930 – 28 december 2019    

Christina Geertje Faber – Dalmolen     *18 mei 1945 – 1 februari 2020         

Geertje Trientje Alberts-Wijngaard     *1 december 1929 – 5 februari 2020     

Arendina van der Gaast-Alberts         *2 januari 1925 – 29 februari 2020          

Auktje van der Scheer-Hoogstra             *9 april 1924 – 4 maart 2020           

Eelke Luchtenberg                                   *30 september 1930 – 4 maart 2020     

Sjoukje Wobbes-Beerda                         *11 november 1947 – 11 maart 2020                   

Elisabeth Riemersma-van den Berg           *15 januari 1923 – 24 maart 2020    

Jacob Hut                                                          *23 juli 1939 – 27 maart 2020       

Evert Riddersma                                             * 21 mei 1940 – 1 april 2020         

In de dienst van 11.00 uur

Jitty Venema – Stol                                         *3 april 1941 – 15 mei 2020        

Aafke Wiersma – Hazenberg                      *28 maart 1926 – 22 mei 2020

Siebrand Fokke Postma                               *30 april 1936 – 13 juni 2020      

Tiny de Weerd                                               * 27 januari 1937 – 29 juli 2020      

Renschje Heeres – Veenland                      * 6 oktober 1918 – 18 augustus 2020   

Tjitske Hielema                                    *18 februari  1932 – 20 augustus 2020     

Duurt Ploeg                                                  *27 juli 1939 –  5 september 2020       

Aly  Uil – Wiersma                                      *24 mei 1929 – 6 september  2020     

Wietske Vos – Toonstra                              *21 juni 1951 – 9 oktober 2020          

Rindert de Boer                                           * 21 mei 1936 –   17  oktober 2020       

Verder lezen

Nieuws

Lees het nieuws uit de gemeente

Agenda

Bekijk wat je kunt doen

Kerkomroep

Kijk mee met onze diensten