Zalen en beheer

Kerkrentmeesterlijke zaken

Zoekt u informatie over het gebruik van gebouwen of archieven van de gemeente?

Of wilt u gegevens doorgeven aan de ledenadministratie?

Dan kunt u het best contact opnemen met het kerkelijk administratiebureau,  college van kerkrentmeesters (zie hieronder voor mailadres)

Mocht u niet precies weten bij wie u terecht moet met uw vraag, dan zijn genoemde personen graag bereid u wegwijs te maken.

College van Kerkrentmeesters:

 
B. Posthumus (vrz) 0594-213109
O. Thiemens (ledenadm) 0594-213497
T. Veenstra (pennm.) 0594-213280
Koster voor Kerkgebouw   Nic.Grijpstraat       Dhr. H. Hielema 0594-212432
Koster voor Kerkgebouw      Kerkplein          Dhr. B. Wagenaar 0594/213604
   

Gebruik kerk/zalen beide locaties: Aanvragen uitsluitend per                      email bij Mw. N. Ruiter   (Nel.Ruiter@tele2.nl)
 

0594-213793
Telefonische bereikbaarheid locatie Nic. Grijpstraat 0594-212408

Bankrekeningnummers:

NL53 RABO 014.83.59.825 Administratie Protestantse gemeente Grijpskerk e.o.

NL93 RABO 014.93.14.361 Diaconie Protestantse gemeente Grijpskerk e.o.

Uw gift is van harte welkom!

Wenst u inzage in de meest recente jaarrekening? Klik dan op menubutton ANBI gemeente

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop