Kerknieuws

De liturgie gaat door - Vieren in tijden van corona

Image website Protestantse Kerk

Wekelijkse meditaties ds. René de Reuver op televisie

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. 

5 april - Zondagmorgen gaat het in de viering over de intocht in Jeruzalem. Jezus zit op een lastdier, een ezel, en draagt de last van mensen. Naast het bekijken van de viering op televisie, kunt u ook aan de hand van deze liturgie een thuisviering houden.

29 maart - Deze zondag ging het in de viering over een heftig geëmotioneerde Jezus bij het graf van een vriend. Bekijk ook de bijbehorende liturgie voor een thuisviering.
> Lees hier de tekst van de meditatie door ds. René de Reuver

22 maart - Deze zondag was het thema: 'Licht in de rug'. Het licht - van Pasen - hebben we in de rug, juist om in het diepste donker uit te kunnen houden. Bekijk ook de bijbehorende liturgie voor een thuisviering.
> Lees hier de tekst van de meditatie door ds. René de Reuver

15 maart - Psalm 25 stond op het leesrooster. “Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Bekijk ook de bijbehorende liturgie voor een thuisviering.
> Lees hier de tekst van de meditatie door ds. René de Reuver

Bij deze vieringen worden door Jong Protestant werkvormen ontwikkeld om thuis of op afstand met jongeren door te praten. Ook zijn er kliederkerkvieringen voor het hele gezin beschikbaar. 

 

Vieren in de Stille Week

De Stille Week is dit jaar extra stil, nu het vieren als gemeente niet mogelijk is. Toch zijn er allerlei mogelijkheden om deze week samen toe te leven naar Pasen. Zo zijn er van woensdag tot en met zaterdag online vespers te volgen, en is er voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag een thuisliturgie beschikbaar.

Kerkdienst zonder kerkgangers

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. Wij zetten tips en aandachtspunten voor livestreamen op een rij.


Koning leeft mee met Protestantse Kerk en haar gemeenten

Image website Protestantse Kerk

De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Ook is hij onder de indruk van velen die in deze bizarre tijd op creatieve wijze vorm geven aan het kerk-zijn, zoals onder andere door middel van het platform #Nietalleen. Tevens sprak hij grote waardering uit over de wijze waarop de kerk gehoor geeft aan de richtlijnen vanuit de overheid.

De Koning wenste ons veel sterkte, gezondheid en hoop op wederopstanding toe. Pasen is het feest van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt geloof in de wederopstanding extra lading! 

Elkaar nabij zijn

Ds. René de Reuver: “Ik waardeer het bijzonder dat de Koning op deze manier meeleeft met de kerk, landelijk en lokaal, en ons allen een hart onder de riem steekt. De Koning ziet en waardeert de grote creativiteit en geestdrift waarmee velen zich inzetten om ook in deze tijd het Evangelie te delen en mensen nabij te zijn. Het meeleven van de Koning is een grote stimulans om juist in deze crisistijd, vanuit het licht van Pasen, elkaar in geloof, hoop en liefde nabij te zijn.”


Moderamen over vieren Avondmaal in corona-tijd

Image website Protestantse Kerk

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. 

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen.  Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren? 

Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar.  Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

De kerkenraad bepaalt hoe vaak en op welke wijze het Avondmaal wordt gevierd. Wij nodigen kerkenraden uit om in deze situatie hierover na te denken en vervolgens gemeenteleden op de hoogte te stellen van de wijze waarop u het Avondmaal wilt vieren. Het is belangrijk om hierin zorgvuldig te zijn, zodat gemeenteleden zich goed op deze viering kunnen voorbereiden. 

Wij wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft. 

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is ons leven! 

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen. 

In Christus verbonden, 
 
namens het moderamen, 

ds. Marco Batenburg (preses) & ds. René de Reuver (scriba)

Lees ook:


Toch samen vieren in de Stille Week en Pasen

Image website Protestantse Kerk

Pakketjes aan huis

In verschillende gemeenten brengen gemeenteleden kant-en-klare palmpaasstok-pakketjes langs bij gezinnen: alle ingrediënten om thuis aan de slag te gaan. Soms wordt de suggestie gegeven om de stok vervolgens - natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM - bij ouderen in de buurt te brengen. In dit kliederkerk thuis-programma vindt u een uitleg van een palmpaasstok en een bijpassende creatieve viering.

Jaap van den Akker, predikant in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag, bedacht paaspakketjes voor alle gemeenteleden: een klein flesje druivensap, mini-matze, klein kruisje, waxinelichtje en een bloembol. “Mijn idee is om dat op aanvraag te verstrekken: ophalen bij de kerk, of aan deurknoppen hangen. In de online vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paaswake en paasmorgen zullen deze elementen dan terugkomen, zodat mensen thuis mee kunnen vieren.” De mensen krijgen er ook een liturgie bij met de vier vieringen, die vooral worden vormgegeven rond de rituelen met brood en wijn, het kruis en licht. Dit initiatief is ook goed bruikbaar om te vieren met mensen die niet online actief zijn, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of instellingen.

Thuis vieren tijdens de Stille Week

Elke dag in de Goede Week een kant-en-klare-liturgie om thuis te vieren. Dat vindt u op
https://www.opwegnaarpasen.nl/, een intiatief van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot uit de Protestantse Gemeente SOW Belicum-Rosmalen en de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel-Schijndel en zijn man Kor Bras.

Goede Vrijdag - Zingen bij het carillon

Predikant Jouke Droogsma uit Veere bedacht met de beiaardier het volgende idee: “Ons hele stadje willen we oproepen om op vrijdag 10 april om 19.00 uur 's avonds het lied Ga met God - Lied 416 uit het Liedboek - te zingen vanuit de tuin, vanuit het raam, vanuit de deur, die openstaat, niet naar een centrale plek maar gewoon vanuit je eigen plekje. Het Carillon zal dit dan begeleiden. Ik heb ondertussen ook de andere beiaardiers op Walcheren benaderd en we gaan de komende dagen een brief schrijven naar de vereniging van de beiaardiers of zij dit door willen geven aan de mensen. Verder wil onze beiaardier daarbij nog iets spelen uit de Matthäus-Passion, daar is dan iedereen verder vrij in. Dit zou op veel meer plekken kunnen, in Friesland zingen ze dit lied in het Fries.”

Stille Zaterdag - Hoopvol licht in alle huizen

De predikant en scriba van de Protestantse Gemeente Erica roepen iedereen op tijdens de paaswake in de huiskamers een kaars te ontsteken. “Als het mogelijk is vragen we gemeenteleden die kaars voor het raam te plaatsen. Zo zal door het hele dorp achter vele ramen op zaterdagavond een kaars branden als teken van hoop.” In hun online viering, die om 11 april om 20.00 uur begint, laten ze tijdens het ontsteken van de kaars een Taizélied horen: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend licht'. “Wij zouden het mooi vinden als dit initiatief door meerdere gemeenten wordt overgenomen!”, schrijven dominee Harry Klaassens en scriba Rolinka Groenhof.

Paasmorgen - U zij de Glorie laten klinken

Peter van Veen, organist uit Culemborg, roept alle organisten en pianisten op om op paaszondag om 10.00 uur het lied U zij de Glorie te spelen in de kerkgebouwen en dit eventueel te filmen en online te delen of te streamen. “Nu duidelijk is geworden dat er met Pasen nog steeds geen kerkdiensten gehouden zullen worden, valt het des te zwaarder dat de lofzang voor God geen doorgang kan vinden, dat de liturgie in de kerkgebouwen letterlijk stilvalt. Géén muziek in de kerk op paaszondag, dat kunnen we niet laten gebeuren."

Lees ook:


Gebeden in een tijd van corona

Image website Protestantse Kerk

Download 'Gebeden in een tijd van corona'

Heer, ontferm u 

Ds. Tom de Haan (Haarlem) schreef bijvoorbeeld het volgende gebed: 

Heer,

ontferm u,
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm u
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm u
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm u over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zijn in U,
omdat we dat altijd al waren.

Amen


Online PaasChallenge 'Wees niet bang'

Image website Protestantse Kerk

Deze 'coronaproof' PaasChallenge is geschikt voor kinder- en jeugdgroepen en schoolklassen (leeftijdscategorie 10-17 jaar). De tieners en jongeren spelen het spel thuis; voor een aantal spellen is ook een ouder of een broer/zus nodig. Het spel is dus eigenlijk leuk voor het hele gezin om samen stil te staan bij de boodschap van Pasen. 

Emoties

In dit online paasspel volgen tieners en jongeren Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Onder zware omstandigheden zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg vreemd, omdat er veel is om bang voor te zijn in Jezus' tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om angstig, bezorgd en verdrietig van te worden. Die emoties horen bij ons als mensen. Zonder emoties zouden we niet leven. We hebben zelfs een diep deel in ons brein waar deze emoties huizen. Gaat Jezus dat dan even weghalen als hij zegt: "Wees niet bang?"

In het paasspel ontdekken deelnemers dat Jezus de angst niet weghaalt, maar dat hij iets nieuws geeft, iets extra's. Jezus haalt ons niet weg uit het gevaar maar hij geeft liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof en moed om de situatie aan te kunnen. Of om andere mensen in dezelfde toestand iets te geven van wat je zelf van Jezus hebt ontvangen.
De leiding van de jeugdgroep (of een andere vrijwilliger) stuurt de deelnemers verschillende challenges: puzzels, creatieve en doe-opdrachten waarmee ze punten kunnen verdienen als ze die binnen de tijd oplossen of uitvoeren. Met een 'digitaal spelbord' in de whatsapp groep staan de deelnemers in verbinding met elkaar en volgen ze de voortgang van het spel. 

Aanmelden

Aanmelden kan t/m vrijdag 3 april. De bestanden worden digitaal verzonden. De voorbereidingstijd is ca 1 uur.

Meer lezen en aanmelden voor de PaasChallenge

 


Hoe online te vieren? Bekijk dit stappenplan.

Image website Protestantse Kerk

Het moderamen adviseert om de kerkdienst te streamen. Er zijn verschillende vormen mogelijk. Een kort stappenplan om u te helpen een keuze te maken die past bij de mogelijkheden en middelen van uw gemeente.

 1. Bepaal als kerkenraad welke doelstelling u in deze tijd voor ogen hebt? Past een online-viering daarbij? En zo ja, hoe? Gaat u een volledige kerkdienst streamen of kiest u voor een heel andere wijze van online vieren, bijvoorbeeld door los een meditatie of preek op te nemen, via whatsapp gespreksvragen en liedsuggesties door te sturen. Kies eerst de vorm, daarna de middelen.
 2. Bedenk wie in de gemeente de software en hardware heeft en kan bedienen. Zie de adviezen over streamen.

   

 3. Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten. Dat kan in het gebruik van materialen en apparatuur, maar ook filmpjes en ideeën zijn gemakkelijk online te delen en door verschillende partijen te gebruiken. 
 4. Bedenk hoe lang een online-viering moet zijn. Waarschijnlijk is een viering van 30 à 40 minuten genoeg, maar het is natuurlijk ook mogelijk een langere viering te streamen.
 5. Communicatie is cruciaal. Licht je gemeenteleden in over de online-kerkdienst en bedenk op welke manier gemeenteleden met minder ervaring met de computer, mobieltje en internet toch kunnen kijken en/of deelnemen.
 6. Bedenk met de jeugdleiding wat zij en de jeugd willen en wat zij kunnen bijdragen aan de online-viering. Zie www.jongprotestant.nl voor suggesties. 
 7. Hulpverleningsorganisaties en kerken dreigen in deze tijden veel geld mis te lopen doordat er geen fysieke collectes mogelijk zijn. Bedenk dus hoe je de collecte online organiseert. Zie ook: 


Online paasviering voor scholen

Image website Protestantse Kerk

De viering sluit aan bij het thema van de PaasChallenge, georganiseerd door Jong Protestant: ‘Wees niet bang’.

Matthijs Vlaardingerbroek, verhalenverteller, poppenspeler en goochelaar, en Marcel Zimmer, liedjesschrijver en zanger werken mee. Samen met dominee Otto Grevink en zijn team van coronaviering.nl staan zij klaar om een feestelijke, gezellige en bemoedigende paasviering voor basisschoolkinderen van te maken.

De viering is vanaf woensdagmorgen 8 april beschikbaar op coronaviering.nl. Aanmelden voor de PaasChallenge, die geschikt is voor groep 7 en 8, is mogelijk tot en met woensdag 8 april.

 


Protestantse Gemeente Heerenveen lanceert campagne ‘Houd moed. Heb lief’

Image website Protestantse Kerk

Naast de vlaggen, zijn er ook posters met deze tekst in Heerenveen te zien. Ds. Kobes: “Bij het kerkblad hebben we een poster met de tekst ‘Houd moed. Heb lief’ toegevoegd met de oproep: deel deze woorden, hang ze voor je raam! We hopen dat Heerenveen geestdriftig rood zal kleuren en deze woorden in elke straat mensen inspireren kunnen.” 

Ook op Facebook gaat de banner als een lopend vuurtje: iedereen kan de woorden toevoegen als kader aan zijn of haar profielfoto.

De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze banner. 'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden' (Bijbel in Gewone Taal) Het is de liefde die ons moed geeft! 

Belactie ‘Geef me er 5!’

Naast de banner krijgt de liefde binnen de Protestantse Gemeente Heerenveen ook in de volgende acties vorm: er is de belactie Geef me er 5! opzet waarin gemeenteleden vijf personen bellen, simpelweg om te vragen hoe het gaat - hoe hun dag er uitziet: contact en uitwisseling.

Ds. Kobes: “In deze onzekere tijd die ons wellicht verlammen kan, laten we ons in beweging brengen door de liefde. Door de Ene die Liefde is.”

De actie uit Heerenveen wordt enthousiast ontvangen. Zo gaan ze in Hoogeveen en Tjalleberd-De Knipe de poster ook toevoegen aan hun kerkblad en de vlaggen komen komende week ook te wapperen in o.a Menaam, Zwolle, Wezep, Tjalleberd-deKnipe, Jorwert, Gorredijk en Velp.

Ook meedoen aan deze campagne?

Bestel dan een vlag bij de Protestantse Gemeente Heerenveen. Er zijn twee verschillende formaten van de ‘Houd Moed. Heb Lief’ vlag met het logo van de Protestantse Kerk. 

 1. Gevelvlag (zoals aan een huis) 225x150 cm
 2. Baniervlag staande mast, met tunnelzoom boven 120x350 cm.

Bestellen kan door een mail te sturen naar naar amkobes@gmail.com. Levertijd is ongeveer een week. Kosten: productiekosten + verzendkosten. De kosten zijn zo’n €80 per vlag, maar dit bedrag wordt lager naarmate er meer bestellingen zijn.

Zie ook: interview met ds. Anne-Meta Kobus in het Friesch Dagblad


Paasgroetenactie 2020: Kaartje ontvangen juist nu een bemoediging voor gevangenen

Image website Protestantse Kerk

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben ook grote consequenties voor alle gedetineerden in Nederland. Gevangenen mogen geen bezoek ontvangen en er kan vaak geen arbeid gedaan worden, waardoor gevangenen veel meer tijd alleen op cel doorbrengen. Ook is het aantal telefoons in gevangenissen niet afgestemd op de huidige aanvragen om naar huis te bellen. Ds. Heetderks: “Dit is ook voor gedetineerden een lastige tijd. Degenen die je lief zijn, zie je niet. Iedereen wil graag contact houden met thuis, maar het aantal telefoons is beperkt. Dat levert nog wel eens spanningen op.” 

Op dit moment mogen ook vrijwilligers niet op bezoek komen en niet meedoen met kerkdiensten, als die er al zijn. “Vrijwilligers zijn altijd heel belangrijk voor de contacten,” aldus Heetderks, “zij zijn het die rondom de kerkdiensten even een persoonlijk praatje met gedetineerden maken.”

Enorme creativiteit

In een deel van de inrichtingen mogen geen kerkdiensten meer worden gehouden. “In sommige gevangenissen mogen nog wel diensten worden gehouden, maar dan met veel minder deelnemers,” vertelt ds. Heetderks. “Van een collega begreep ik dat in een gevangenis wel 12 diensten achter elkaar werden gehouden met steeds een maximum deelnemers.” 

Er ontstaan op dit moment veel nieuwe initiatieven om gevangenen geestelijke bijstand te kunnen blijven geven. Heetderks: “Via de digitale kabelkrant worden powerpoints uitgezonden en justitiepastores maken ook online vieringen.” Hierin wordt samengewerkt door rooms-katholieke en protestantse pastores. “Er zijn ook alternatieven ontstaan, zoals de afdelingen rondgaan met een klein wagentje met kaarsjes erop,” vertelt Heetderks, “Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken. In andere inrichtingen kunnen hele kleine groepen gedetineerden naar het stiltecentrum om daar een kaarsje aan te steken of een gebed uit te spreken. Er is heel veel creativiteit in de begeleiding van gedetineerden in deze tijd.” In een aantal gevangenissen heeft het pastoraal team ervoor gezorgd dat er 7 dagen in de week geestelijke verzorging aanwezig is van alle denominaties. Er is dan op ieder moment van dag iemand bereikbaar voor geestelijke zorg en bijstand. “Er wordt heel creatief omgegaan met de geringe mogelijkheden die we op dit moment hebben. We proberen vooral als team samen te werken om de geestelijke verzorging in deze tijd gestalte te geven.”

Gebaar van verbondenheid

Ds. Heetderks is dankbaar dat ondanks alle maatregelen de Paasgroetenactie gewoon door kan gaan. Vanmorgen stuurde hij een mail naar alle justitiepastores met de boodschap dat de paaskaarten er binnenkort weer aan komen en uitgedeeld kunnen worden aan gedetineerden. Heetderks is er trots op dat de kerken dit ieder jaar weer doen en ook in 2020 trouw zijn aan de actie. “Ik ben dankbaar dat mensen ook in deze onzekere tijd aan anderen denken. Het doet me elk jaar weer goed te zien dat er aan gedetineerden in hun situatie gedacht wordt. Het is een sprekend gebaar van verbondenheid en een teken dat mensen niet opgegeven worden. Dat past bij Pasen.” 

Meedoen aan de Paasgroetenactie

Doordat er in de afgelopen weken geen fysieke kerkdiensten hebben kunnen plaatsvinden, kon er minder aandacht besteed worden aan de Paasgroetenactie. Gelukkig heeft dat protestantse gemeenten er niet van weerhouden massaal aan de actie mee te doen. In het dienstencentrum in Utrecht zijn al duizenden paasgroeten binnengekomen. Deze eerste lichting is inmiddels door de vrijwilligers gesorteerd.

Om alle protestantse gemeenten de kans te geven de Paasgroetenactie te houden is de termijn voor het insturen van de kaarten verlengd tot en met 24 april a.s. Alle binnengekomen kaarten zullen worden doorgestuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en naar Nederlandse gevangenen in het buitenland. 

Alle actuele informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

QRCode PKN GrijpskerkOp donderdag 9 april beginnen we om 19:30 Online via Kerkomroep.nl, waar ds. J. Kroon hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop