Sorting by

×
52e8dc4b4f55ad14f6da8c7dda79367d1d38d6ed5b586c48732f7fd39245c55cbf_1280

Corona (update 3 juli 2021)

Beste kerkgangers

– in onze kerkzaal aan de Nicolaas Grijpstraat kunnen ongeveer 95 kerkgangers de diensten bijwonen. Dit is de maximale capaciteit zolang de 1,5 m nog geldt. Voor de kerkplein kerk is dat maximum ongeveer 50 kerkgangers.

–aanmelding vooraf is niet meer nodig. Men kan gewoon naar de kerk komen. Mondkapjes zijn niet meer nodig. Bij de hoofdingang namen noteren wij de namen en zien erop toe dat aantallen niet hoger dan 95 (of 50)  worden. De stewards blijven de mensen begeleiden naar hun zitplaats.

– samenzang is gelukkig ook weer toegestaan. Daarvoor gelden nu geen beperkingen meer.

Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

Wat wel belangrijk blijft zijn de collectes. Alle kosten en diaconale verzoeken blijven ondanks corona gewoon doorgaan. Ook de bloemen worden nog steeds bezorgd aan gemeenteleden. We blijven daarom om uw steun vragen. U kunt nu ook betalen via de QR-code van de kerk en van de Diaconie (zie elders op de website)

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diaconie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lees meer

Afsluitende activiteit KND

Vanuit de kindernevendienst delen wij graag een aantal foto’s van de afsluitende activiteit van dit KND seizoen. Afgelopen zaterdag hebben we een spelletjes middag gehad

Lees verder »