Sorting by

×
52e8dc4b4f55ad14f6da8c7dda79367d1d38d6ed5b586c48732f7fd39245c55cbf_1280

Corona (update)

U hebt kunnen lezen dat het moderamen van de PKN de kerken in overweging geeft de diensten met maximaal 30 kerkgangers en maximaal 4 voorzangers te hervatten, maar het moderamen geeft tegelijk uitdrukkelijk aan dat kwetsbare personen en risicogroepen geadviseerd moet worden de diensten online te blijven volgen.

De veiligheidscommissie van onze gemeente adviseert onze kerkenraad desondanks de hervatting van de diensten uit te stellen tot tenminste ná de komende persconferentie (8 maart), omdat:

·        velen in onze gemeente tot een risicogroep behoren en

·        de besmettingscijfers, ook in het Westerkwartier, toch weer stijgen.

De aanstaande persconferentie en de voortgang van vaccinaties hier ter plaatse geven ons hopelijk toch binnenkort de gelegenheid weer kerkgangers verantwoord toe te laten.

Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

Wat wel belangrijk blijft zijn de collectes. Alle kosten en diaconale verzoeken blijven ondanks corona gewoon doorgaan. We blijven daarom om uw steun vragen.

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diaconie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerknentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lees meer