Sorting by

×
52e8dc4b4f55ad14f6da8c7dda79367d1d38d6ed5b586c48732f7fd39245c55cbf_1280

Corona (update 25 september 2021)

Beste kerkgangers

‘Vanaf vandaag is het niet meer verplicht om tijdens de kerkdiensten anderhalve meter afstand te houden. Daarbij is het wel goed en verstandig om gepaste afstand te bewaren. De kerkenraad roept op rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Laten we elkaar de ruimte geven.’

– samenzang is gelukkig ook weer toegestaan. Daarvoor gelden nu geen beperkingen meer.

Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

Wat wel belangrijk blijft zijn de collectes. Alle kosten en diaconale verzoeken blijven gewoon doorgaan.Deze blijven voorlopig ook aan het einde van de dienst bij de uitgang!! Ook de bloemen worden nog steeds bezorgd aan gemeenteleden. We blijven daarom om uw steun vragen.

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diaconie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lees meer

voedselbank Westerkwartier

De diaconie heeft besloten om voorlopig even te stoppen met het inzamelen van boodschappen, zegels/bonnetjes voor de  Voedselbank Westerkwartier. wel zijn we van plan om

Lees verder »