Sorting by

×
52e8dc4b4f55ad14f6da8c7dda79367d1d38d6ed5b586c48732f7fd39245c55cbf_1280

Corona (update 5 juni 2021)

Beste kerkgangers

– in onze kerkzaal (550 zitplaatsen) mogen 15% van de plaatsen bezet worden (ongeveer 80 kerkgangers)

– nog wel voorafgaande aanmelding en triage en begeleiding naar zitplaatsen (wij noteren bij de ingang de namen, en zien erop toe dat aantallen niet hoger dan 80 worden, stewards blijven in dienst)

zingen op praatniveau voor “beperkte tijd” = max twee coupletten, liefst tegen eind van de dienst. Dus kunnen onze voorzangers nog steeds hun gewaardeerde bijdrage leveren.

– openluchtdiensten: ingetogen zingen, max aantal 250 mensen

– geen beperkingen voor jeugd tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar max 30, in open lucht max 40. Catechisatie kan dus doorgaan.

Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

Wat wel belangrijk blijft zijn de collectes. Alle kosten en diaconale verzoeken blijven ondanks corona gewoon doorgaan. Ook de bloemen worden nog steeds bezorgd aan gemeenteleden. We blijven daarom om uw steun vragen. U kunt nu ook betalen via de QR-code van de kerk en van de Diaconie (zie elders op de website)

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diaconie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lees meer