Corona maatregelen

De kerk onder het Coronavirus. Op basis van het dringende advies van de PKN, worden ook bij ons kerkdiensten beperkt tot maximaal 30 kerkgangers, exclusief medewerkers zoals predikant, koster en kerkenraadsleden van dienst. Er zal geen samenzang zijn. We hadden bekendgemaakt dat vooraf aanmelden niet meer nodig was. Dat draaien we weer terug, omdat de kans bij 30 kerkgangers te groot is dat we mensen bij de deur moeten terugsturen. U mag ook zonder aanmelden naar de kerk komen, maar dan moet u bij binnenkomst horen of er inderdaad op grond van aanmeldingen minder dan 30 mensen verwacht worden. Aanmeldadres is het vertrouwde . Een tweede aanbeveling van de PKN is, dat mondkapjes worden gedragen bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal. Op de zitplaats mag het mondkapje afgedaan worden. Wij nemen dat advies over. Neemt u dus alstublieft, als u een dienst bijwoont, een mondkapje mee. U kunt altijd op deze website zien of er misschien alweer een andere aanpassing of maatregel is doorgevoerd. Het gaat snel deze dagen. Nu corona ook Grijpskerk en omliggende dorpen heeft bereikt, is het echt heel belangrijk alleen naar de diensten te komen als u dat voor uzelf en anderen veilig vindt. Dat betekent ook dat u thuisblijft als u mogelijk corona-gerelateerde klachten hebt.

Overig kerkenwerk Op 30 september heeft de landelijke PKN de dringende oproep aan gemeenten gedaan om alle niet-noodzakelijke groepsactiviteiten op te schorten. Onze kerkenraad houdt zich aan die oproep. Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

De diensten zijn ook te bekijken via de Kerkomroep. Het is mogelijk dat u op de uitzendtijd geen verbinding kunt krijgen. De website is dan overbelast. Het advies is tijdig af te stemmen en als het niet lukt met de verbinding, op een later tijdstip de dienst terug te luisteren/bekijken. Ook kunt u de liturgie meelezen via ledenpagina — LITURGIE.

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diakonie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerknentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Verder lezen

Nieuws

Lees het nieuws uit de gemeente

Agenda

Bekijk wat je kunt doen

Kerkomroep

Kijk mee met onze diensten