Sorting by

×
52e8dc4b4f55ad14f6da8c7dda79367d1d38d6ed5b586c48732f7fd39245c55cbf_1280

Corona (update 29 april 2021)

Beste kerkgangers, 

Zoals u misschien wel gehoord hebt, kunnen we per aanstaande zondag 2 mei weer echt samenkomen in onze kerkdiensten! Volgens de richtlijnen van de overheid mogen we 10% van de capaciteit van de kerk benutten, wat neerkomt op 55 kerkgangers. Registratie is nog wel nodig, al was het maar om te kunnen bevestigen dat u verwacht wordt, dan wel te laten weten dat de kerkzaal al “volgeboekt” is. Samenzang zal nog niet mogelijk zijn.  

De veiligheidscommissie verzoekt u dan ook om u aan te melden, liefst voor de hele maand mei, waarbij u vermeldt welke zondagen en met hoeveel mensen u zou willen komen. (Als u het nog niet kunt overzien, mag aanmelding later ook nog wel). U mag u ook aanmelden voor de dienst van Hemelvaartsdag 13 mei: dan zal de dienst plaatsvinden in de Witte Kerk aan het Kerkplein. Die dienst zal thuis te beluisteren maar niet met beeld te volgen zijn. Het aantal zitplaatsen daar is 30.

Zoals u gewend bent, laten we u op de zaterdag vóór de dienst weten of u verwacht wordt. Mocht u zich al aangemeld hebben, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen. 

Hartelijke groet,  

De veiligheidscommissie 

Alle kerkelijke groepsactiviteiten, uitgezonderd kerkdiensten en vergaderingen die nodig zijn voor het runnen van de kerk, worden voorlopig uitgesteld. Individuele pastorale (huis)bezoeken kunnen wel doorgaan, indien het bezochte gemeentelid en de bezoeker daarmee instemmen en de 1,5m regel in acht nemen. We hopen dat u zich niet zult laten ontmoedigen door deze tegenvallers! De online mogelijkheid is er nog steeds, en we hopen ook dat u, naast kerkgang, ook andere mogelijkheden vindt om gemeenteleden te ontmoeten! We wensen een ieder goede moed, gezondheid en Gods nabijheid toe.

Wat wel belangrijk blijft zijn de collectes. Alle kosten en diaconale verzoeken blijven ondanks corona gewoon doorgaan. Ook de bloemen worden nog steeds bezorgd aan gemeenteleden. We blijven daarom om uw steun vragen.

U kunt uw bijdrage aan de collectes leveren door geld over te maken op het rekeningnummer van de diaconie (NL93RABO 014 931 43 61 t.n.v. Diaconie Prot Gem Grijpskerk e.o. met vermelding van het doel, en naar het rekeningnummer van de Kerknentmeesters Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o. RABO 014 835 98 25.  

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lees meer