Sorting by

×

Data uitgifte in de Wingerd

20 maart 2023

24 april2023

5 juni 2023 

4 september 2023

9 oktober 2023

13 november 2023

U bent van harte welkom tussen

19.15 en 20.00 uur

De collectebonnen zijn ook verkrijgbaar

Na telefonische afspraak bij dhr. B. Lesman

Tel: 06 – 20238948