bij de dienst van 22 november

Laatste zondag kerkelijk jaar: 22 november 2020

Ook over de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we ons de voorbije tijd gebogen. Omdat er vrij veel families worden uitgenodigd en we maar met 30 mensen in ons kerkgebouw kunnen samenkomen, hebben we besloten om niet één, maar twee diensten te houden op 22 november. De opzet is als volgt:

a.Iedereen kan zich aanmelden voor de diensten, maar we kiezen ervoor om de naaste families voorrang te geven. Aanmelding voor de dienst is noodzakelijk: op die manier kan worden bijgehouden of we het aantal van 30 aanwezigen niet overschrijden. Er is besloten dat per familie maximaal drie personen aanwezig kunnen zijn in de dienst. Men kan zich aanmelden bij de scriba en/of op het vaste mailadres. De aanmelding kan tot woensdagavond 18 november 19.00 uur.

b.Vanwege de veiligheid zullen de kaarsen deze keer door de voorganger worden aangestoken, wanneer de namen worden gelezen. De gedachtenisstenen staan opgesteld in de liturgische schikking. Op het einde van de dienst zal elke familie de gelegenheid krijgen om de kaars en de gedachtenissteen in ontvangst te nemen. We voorkomen op deze manier dat er teveel heen en weer wordt gelopen. Nadat de kaars en de steen zijn overhandigd, kan men als naaste familie op aanwijzing van de veiligheidscommissie de kerkzaal verlaten.

c.Helaas is er vanwege de veiligheidsmaatregelen geen gelegenheid voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst. Wel zal aan de families worden doorgegeven dat de dienst live wordt uitgezonden via de website www.kerkomroep.nl.

d.Er is geen gelegenheid voor gemeenteleden om zelf waxinelichtjes aan te steken. Wel zal er, nadat de namen zijn gelezen, een kaars worden aangestoken voor de andere mensen die we persoonlijk gedenken op deze eeuwigheidszondag. Verder roepen we allen die de dienst thuis online bijwonen op om alvast voor de dienst een kaars klaar te zetten, wanneer je speciaal voor iemand een lichtje wilt branden.

Verder lezen

Nieuws

Lees het nieuws uit de gemeente

Agenda

Bekijk wat je kunt doen

Kerkomroep

Kijk mee met onze diensten