Kerkenraad

Preses

preses@pkngrijpskerk.nl

vrz  N. de Boer              0594-212851 

Scribaat Kerkenraad Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken
Postbus 16, 9843 ZG Grijpskerk

scriba@pkngrijpskerk.nl

Ouderling scriba

scriba@pkngrijpskerk.nl 

H. Grotenhuis                  0594-213213

Predikant 

ds. J.Kroon                      0594-699581

Kerkelijk werker

Mw. J. Elzinga-Bakker            0625013645

Diaken

vrz. L. Chovu-Wiersma    0594-855544

diaconie@pkngrijpskerk.nl

Ouderling-Kerkrentmeester

administratie@pkngrijpskerk.nl

vrz. B. Posthumus           0594-213109

secr. J. v/d Sluis             0594-213938

Nellie Ruiter                   0594-213794

Algemeen lid kerkrentmeester

penm. T. Veenstra            0594-213280

Bert Lesman (dagelijkse boekhouding 212323

 

 

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop