Denk verder!

Wijkindeling

GrijpskerkDe predikanten hanteren een ‘wijkindeling’ om het pastorale werk voor hen zelf inzichtelijk en hanteerbaar, werkbaar en prikkelend in z’n verscheidenheid te houden. De verscheidenheid bestaat hierin dat door een geografische verdeling zij de gemeente van jong (geboorte) tot oud (overlijden) meemaken. Al die verschillen geven hen energie. Hanteerbaar om te werken wil zeggen, dat het voor hen zelf en hiermee ook voor de gemeenteleden direct duidelijk is wie in eerste instantie pastoraal aanspreekbaar is. Daarover hoeft niet eerst meer overlegd te worden.

In de Verbinding (na inloggen beschibaar via deze link) vindt u een overzicht van de wijkindeling.

Ruwweg is het dorp Grijpskerk opgedeeld, terwijl de buitendorpen onderling zijn verdeeld:

  • Ds Landman: alle gemeentelden die wonen in straten ten oosten van de Nic Grijpstraat worden door ds Landman bediend (incl. de Roder en de Kastanjelaan), alsmede de dorpen Visvliet en Pieterzijl.
  • Ds. Hovinga: alle overige gemeenteleden vallen onder de pastorale zorg van ds. Hovinga.
Leg contact! > Pastorale zorg    > > Wijkindeling

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 23 juli beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar dhr. G.H. Visser uit Walterswald hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop