Zalen en beheer

Kerkrentmeesterlijke zaken

Zoekt u informatie over het gebruik van gebouwen of archieven van de gemeente?

Of wilt u gegevens doorgeven aan de ledenadministratie?

Dan kunt u het best contact opnemen met het kerkelijk administratiebureau, het college van kerkrentmeesters of de kosters.

Mocht u niet precies weten bij wie u terecht moet met uw vraag, dan zijn genoemde personen graag bereid u wegwijs te maken.

College van Kerkrentmeesters:        dhr.J v/d Sluis:    (secr.) 0594-213938
Kerkelijk administratiebureau Grijpskerk:   (coordinator) vacant  
Ledenadministratie/financieel:                    dhr.O.Tiemens 0594-213497
Koster voor Kerkgebouw   Nic.Grijpstraat       Dhr. H. Hielema 0594-212432
Koster voor Kerkgebouw      Kerkplein          Dhr. B. Wagenaar 0594/213604
   

Gebruik zalen beide locaties: Aanvragen uitsluitend per email bij Mw. N. Ruiter (Nel.Ruiter@tele2.nl)
Zaalgebruik graag zoveel mogelijk beperken tot dinsdag, woensdag of donderdagavond

0594-213793
Telefonische bereikbaarheid locatie Nic. Grijpstraat 0594-212408

Bankrekeningnummers:

NL53 RABO 014.83.59.825 Administratie Protestantse gemeente Grijpskerk e.o.

NL93 RABO 014.93.14.361 Diaconie Protestantse gemeente Grijpskerk e.o.

Uw gift is van harte welkom!

Wenst u inzage in de meest recente jaarrekening? Klik dan op tabblad ANBI gemeente

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 mei beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. A. Landman hoopt voor te gaan. Thema: Heilig Avondmaal


Overzicht kerkdiensten.Verzorgingshuis DeWierdeOm 10:00 heten we u ook graag welkom in Verzorgingshuis De Wierde te Grijpskerk, waar ds. T. Heslinga uit Veendam hoopt voor te gaan. Thema: Heilig Avondmaal
Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop