Kerknieuws

Lutherkenner Sabine Hiebsch: ‘Soms moet je tegendraads durven denken’

‘Niemand heeft het gezag over de betekenis van de Schrift. De mens wordt telkens opnieuw geroepen om zelf na te denken.’ Aldus Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen.

Hoe kijkt u terug op een jaar vol activiteiten rondom Luther en Reformatie?
‘Wat mij geraakt heeft was de gretigheid waarmee de mensen kennis opdeden en openstonden voor het stellen van persoonlijke vragen. Daardoor leerde ik opnieuw naar Luther kijken door de ogen van de vraagstellers. Ook bijzonder waren de internationale conferenties die je dwongen uit je comfortzone te stappen en je expertise uit te bouwen. We ontmoetten niet alleen kerkhistorici maar ook specialisten uit andere disciplines, zoals kunst en literatuur. Daar kan ik veel van leren.’

Welke kennis wilt u als bijzonder hoogleraar vooral overdragen?
‘Luther was heel sterk een contextueel theoloog: wanneer is een tekst geschreven en aan wie gericht. Het is heel spannend om te bestuderen wat er in die periode nog meer gebeurde en de inbedding serieus te nemen. In de lijn van Lutheronderzoekers Kooiman en Boendermaker heb ik een methode opgebouwd waarin ook zijn niet-academische geschriften een plaats krijgen, zoals correspondentie, tafelgesprekken en preken. Ik vind het belangrijk studenten vertrouwd te maken met de verschillende genres van zijn denken. Luther heeft heel helder weten te verwoorden waar het voor hem om ging. Dat sprak in zijn tijd veel mensen aan en het is nog steeds interessant. Want de verbindende factor in zijn werk is dat hij bewust zichzelf liet zien, ook zijn zwaktes. In een preek over Lea en Rachel zei hij bijvoorbeeld dat hij begreep hoe zij zich moeten hebben gevoeld toen ze het huis van hun vader moesten verlaten. Zo voelde hij zich toen hij de katholieke kerk achterliet. Ik wil de studenten laten zien dat Luther altijd twijfels bleef kennen en die ook uitte. Hopelijk kan mijn bijdrage over Luther in Kampen ook helpen om de eigen gereformeerde context en traditie beter te begrijpen. Het kennen van je eigen traditie en het spreken daarover is de basis voor verbinding.’

Zouden wij meer een voorbeeld moeten nemen aan het revolutionaire van Luther?
‘Revolutie betekent oorspronkelijk omwenteling en dat wilde Luther bereiken binnen zijn kerk. Maar dat liep dus anders. Wij kunnen leren van zijn moed om misstanden in een kerk te benoemen. Misschien was hij een klokkenluider avant la lettre. Meestal wordt zo iemand niet erg gewaardeerd. Begrijpelijk, want hij zaagt aan de poten van de gevestigde orde. Maar kerkzijn – afhankelijk van context en tijd – is wel degelijk de moed hebben om zaken te benoemen. Denk aan de kwestie van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En aan Latijns-Amerika en de bevrijdingstheologie. Soms moet je tegendraads durven denken. Het klinkt zo simpel hè, zelfstandig denken, maar dat is wat van ons wordt gevraagd. De kerk kan zeker van Luther leren de dynamiek te zien van de enkeling die voor God staat. En ook het telkens opnieuw bevragen wat het Woord betekent. Niemand heeft het gezag om te bepalen hoe over theologische kwesties moet worden gedacht. Ook de kerk is geen gezaghebber over de betekenis van de Schrift. De mens wordt telkens opnieuw geroepen om zelf na te denken.’

Is dit het belangrijkste van kerkzijn: opnieuw luisteren naar mensen met een ander geluid?
‘Dat hoort er zeker bij. Maar kerkzijn betekent vooral dat je een gemeenschap van gelovigen bent, gericht op de maatschappij, breed en internationaal georiënteerd, onderdeel van een wereldgemeenschap. Oecumene is meer dan de verbinding met andere protestantse kerken.’

Hoe ziet u de plannen voor Kerk 2025?
‘Het gaat om een visie op kerkzijn vanuit theologische kennis op een historisch fundament. De kerk is geen bedrijf of vereniging, dus je kunt niet puur vanuit rendementsdenken handelen. Natuurlijk moet je je eerlijk uitspreken als financiële problemen nopen tot het maken van andere keuzes, maar verder moet je nadenken over hoe je omgaat met de inhoud van kerkzijn. Back to basics betekent dat we genoeg kennis van traditie en geschiedenis nodig hebben om terug te gaan naar die basis. Als dat niet zo is, krijgen we een kwestie als die rond het zegenen of inzegenen van levensverbintenissen. Zonder kennis van de ontstaansgeschiedenis van ordinantie 5.4 ontstaat een strijd over formuleringen.’

De estafettevraag van Ron van der Spoel is: Wat zou Luther zeggen als ik hem zou vragen mij te leren bidden?
‘Dat is een belangrijk thema en Luther heeft daar mooie dingen over gezegd. Onlangs heb ik voor een nieuwe bundel twee teksten van Luther over dit vraagstuk vertaald en ingeleid. De eerste is een kort troostbriefje voor christenen, geschreven rond 1540. Hierin schrijft hij dat ieder mens – dus ook hijzelf – in zijn of haar leven dikwijls niet weet hoe hij moet bidden en ook de overtuiging kan hebben het niet waard te zijn dat God het gebed verhoort. Luther maakt in acht punten duidelijk dat die waarde niet uit jezelf komt. Je hebt die gekregen van God omdat Hij ervoor heeft gekozen jou te scheppen. Daarom ben je dus waardig. God draagt je op dit te geloven.
Het tweede geschrift is een soort pedagogisch stappenplan voor het bidden. Daarin zegt hij onder meer dat het belangrijk is je te oefenen in het gebed. Ook hier spreekt Luther weer uit eigen ervaring. Hij adviseert dat je er een tijd en plek voor moet uitkiezen omdat het er anders niet van komt. Zo herkenbaar!’

In ’t kort
Prof. dr. Sabine Hiebsch studeerde theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn. Ze was als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht, was lid van diverse synodes en van het generale college voor de kerkorde. Ze is nu bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit in Kampen. Rond haar inauguratie dit voorjaar zal haar boek Luther voor leken verschijnen bij Uitgeverij Vuurbaak.

Dit artikel komt uit het maartnummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan. 


Hoe The Passion gemeenten helpt bij het bereiken van niet-kerkelijke mensen

Dit jaar wordt The Passion in de Bijlmer opgevoerd. Het muzikale evenement geeft kerken de kans om op allerlei creatieve manieren in contact te komen met niet-kerkelijke mensen.

‘Als er een moment is om niet-kerkelijke mensen te bereiken, dan is dat wel tijdens The Passion’, zegt Marja Brak. In 2016 was zij er namens de Raad van Kerken Amersfoort bij betrokken toen het evenement in die stad werd opgevoerd. De samenwerkende kerken organiseerden destijds allerlei activiteiten. ‘Vooraf maakten we het tijdschrift Passie in Amersfoort met onder meer een vooruitblik op alle voorbereidingen en interviews met bekende inwoners en Maria-vertolker Ellen ten Damme. Dat was echt een knaller. Maar liefst zeventigduizend exemplaren werden verspreid met de plaatselijke huis-aan-huis krant.’ Bovendien bestelde de Raad van Kerken tienduizend boekjes met het paasverhaal uit de Bijbel in Gewone Taal, die bezoekers gratis konden ophalen in kerken die tijdens de Passion-dag opengesteld waren. ‘Dat liep geweldig. Duizenden mensen kwamen langs en namen een boekje mee.’
In sommige kerken konden bezoekers ook nog eten en voorbeschouwen; na afloop was er passiemuziek in de Sint-Joriskerk. The Passion viel op de dag van het overlijden van Johan Cruijff. Veel jongeren die nog nooit een voet in de kerk hadden gezet, maakten van de gelegenheid gebruik om voor hem in de kerk een kaarsje aan te steken en deelden dit op social media.

Prachtig divers

Ook in Leeuwarden werkten de kerken in 2017 samen om zich aan de duizenden bezoekers te presenteren. ‘Op die dag heb je de mogelijkheid om het paasverhaal goed te vertellen aan veel mensen’, vertelt Jan-Jaap Stegeman, predikant in de plaatselijke Grote Kerk. ‘In de Doopsgezinde Kerk was gedurende de hele dag een stiltegebed, en bezoekers konden er een oecumenische kruiswegstatie bekijken. Iedere meewerkende kerk had een afbeelding gemaakt. Het gaf een prachtig divers beeld.’
De Grote Kerk ligt centraal en was die dag in een stadswandeling langs religieuze plekken opgenomen. ‘We hadden er een kunstexpositie en een boekenstalletje opgesteld. Al met al namen er wel zeshonderd bezoekers een kijkje.’
In een grote buitenwijk projecteerde de protestantse wijkgemeente Camminghaburen de televisie-uitzending op een groot scherm in het kerkgebouw. Ongeveer zeventig rolstoelers, dove en slechthorende mensen maakten er gebruik van.

Event-gevoel

Kerken kunnen hoe dan ook aanhaken bij The Passion. Veel kerken nodigen leden en belangstellenden uit om samen de live-uitzending te bekijken. Bezoekers krijgen zo het gevoel een event bij te wonen. Gemeenteleden nemen vrienden en buren mee. Voor velen is dat een eerste kennismaking met het paasverhaal.
Met eenzelfde educatief doel ontwikkelden Judith Kruit, jongerenwerker in Amersfoort, en Maria Berends, predikant in Leusden, in de aanloop naar The Passion 2016 interactief lesmateriaal met behulp van fragmenten uit vorige uitvoeringen. ‘Daarmee gaven vrijwilligers gastlessen aan in totaal zestig klassen op basisscholen in Amersfoort en omgeving’, vertelt Berends. ‘Het Paasverhaal kwam tot leven en de kinderen kregen zin om The Passion echt te gaan zien.’
Verschillende kerken organiseerden geïnspireerd door The Passion een eigen muzikale processie door het dorp met lokale optredens. In het Friese Burgum bijvoorbeeld werd op deze manier het paasverhaal heel laagdrempelig onder de aandacht van het hele dorp gebracht. Jolanda Paans-Spoelstra, predikant van de Protestantse Gemeente Burgum: ‘Samen met collega’s van twee andere kerken bewerkten we een bestaand script naar onze dorpssituatie, trokken met een eigen verlicht kruis door het dorp en speelden scènes op vier verschillende locaties, onder begeleiding van Nederlandse popmuziek, een koor en solisten uit het dorp. Het was een groot succes. In totaal kwamen er wel drieduizend mensen naar kijken.’

Rust en verstilling

Na afloop van The Passion kiezen sommige kerken juist voor rust en verstilling. Zoals in Biddinghuizen, waar leden van de Protestantse Gemeente en gelovigen van de St. Bonifatiusparochie, elk jaar na afloop eerst napraten en daarna een lange nachtwake houden. Dominee Margriet van de Bunt: ‘Het is klein en sober. In de avondbijeenkomst zijn we met ongeveer vijftig mensen, maar in de nacht blijven er zo’n tien mensen waken. We doorbreken de stilte met enkele meditatieve momenten, bijvoorbeeld met een korte tekst of een filmfragment. In de ochtend lopen we dan letterlijk de zonsopgang tegemoet en doen heel voorzichtig alsof het al Pasen is. Echt een mooi moment.’

TIPS

  • Betrek scholen in je programma. JOP heeft goed interactief lesmateriaal met fragmenten uit The Passion. Betrek de scholen wel in een vroeg stadium.
  • Zoek samenwerking met lokale kerken en voorkom versnippering door een centraal contactpunt te vormen. Houd activiteiten ook op een centrale, goed bereikbare plek.
  • Zorg voor activiteiten voor verschillende generaties. The Passion is leuk voor jongeren én voor veertigers en vijftigers. Maak er een evenement van op social media. Dat trekt ook mensen die niet zoveel meer met kerk hebben.
  • In veel gemeenten wordt op Witte Donderdag met een groep (jonge) mensen naar de live-uitzending van The Passion gekeken, dit jaar op 29 maart om 20.30 uur op NPO 1. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Op deze pagina staan drie werkvormen die het mogelijk maken om dieper in te gaan op het verhaal en de hoofdpersonen van The Passion. Op deze pagina is ook een voorbeeldscript voor het organiseren van een plaatselijke The Passion.

Dit artikel komt uit het maartnummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan.


Protestants perspectief: Er valt wat te kiezen

Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten zijn er veel partijen om uit te kiezen. Wie inzoomt op de details, ziet wezenlijke verschillen tussen die partijen, aldus scriba ds. René de Reuver.

Woensdag 21 maart mogen we weer naar de stembus. Deze keer om dorps- en stadsgenoten in de gemeenteraad te kiezen. Het gaat nu dus niet om de Haagse ver-weg-politiek, maar om bestuurders die beslissen over de wijk en de straat waar ik woon. Het gaat deze keer om ‘dichtbij-politiek’. Dit blijkt ook wel uit de vele lokale partijen die aan de verkiezingen meedoen. Nog nooit is hun aanbod zo groot geweest.

belangrijke thema’s

De thema’s die bij deze verkiezingen belangrijk zijn hebben allemaal van doen met de lokale situatie. Volgens onderzoekers zijn vier thema’s dominant. Allereerst de vraag waar er gebouwd mag en kan worden. Nieuwe huizen voor, met name, eigen stad- en dorpsgenoten. Deze huizen moeten er komen - de economie draait immers weer op volle toeren. Alleen mag dit niet ten koste gaan van het landelijke karakter van dorp en stad. Als tweede moet onze woonomgeving herkenbaar en ‘van ons’ blijven. Gemeentelijke herindeling mag hier geen geen afbreuk aan doen. Als derde moet mijn wijk goed bereikbaar zijn. En als laatste duurzaam en energieneutraal. Maar dan wel zonder windmolens in mijn directe omgeving.

inzet voor de wijk

Het belang van deze thema’s is evident. Ook ik hoop op lokale politici die zich inzetten voor mijn wijk waar ik met plezier woon. Die goed bereikbaar en duurzaam is. Waar ik me thuis voel en tot rust kan komen. Immers: ‘my home is my castle’. De keuze voor ‘mijn’ gemeenteraadslid wordt zeker ook door deze thema’s bepaald.

De verschillen tussen de verschillende politieke partijen ten aanzien van bovenstaande thema’s zijn niet bijster groot. Allen zeggen zich in te zullen zetten voor meer woongenot in en behoud van de eigenheid van stad en dorp.

wezenlijke verschillen

Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen de diverse partijen. Wie inzoomt op de details ziet de verschillen. Het onderscheid wordt veel groter als je leest wat hun plannen zijn ten aanzien van mensen die dreigen tussen wal en schip te geraken. Voor de velen die weinig perspectief hebben of het zelf niet (meer) redden. Kerken zijn van oudsher diaconaal actief. Met deze sociale hulp raken kerken de gemeentepolitiek. Ze zien in de praktijk waar hulp nodig is.

In ons welvarende Nederland leeft één op de negen kinderen (!) in armoede. Eén op de vijf huishoudens - concreet: 1,5 miljoen huishoudens! - kent een forse betalingsachterstand waardoor loonbeslag of afsluiting van energie plaatsvindt. In veel steden worden ongedocumenteerden - uitgeprocedeerde asielzoekers zonder papieren - overdag op straat gezet zonder enige voorziening. Alleen in Groningen wordt dit anders aangepakt, veel menswaardiger en succesvoller voor de hele stad. De voorzieningen voor kwetsbare ouderen verschillen zeer in de diverse programma’s.
Al deze ingrijpende zaken liggen op het bord van de gemeentepolitiek. Lokale politici kunnen ook hier zeker het verschil maken.

er valt wat te kiezen

Op woensdag 21 maart valt er dus zeker wat te kiezen. Het gaat dan zeker ook om fijn en goed wonen in een herkenbare omgeving. Het verschil tussen de partijen wordt scherper als je kijkt naar de keuzes die partijen voorstaan ten aanzien van de meest kwetsbaren en minst gezienen ‘binnen onze poorten’.

In het stemhokje valt er iets te kiezen. De oproep van Jezus hoor ik als stemwijzer: ‘behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (Lucas 6 vers 31).

Lees ook:


‘Ik vlóóg over de snelweg’

Docent Teun Waverijn (38) komt pas sinds een jaar in de kerk. Het kantelpunt? Een bijzondere ervaring in de auto. "Het was een soort luikje dat openging, waarvan ik niet wist dat het er was."

“Hoewel ik niet gelovig was, was ik al wel jong enorm gegrepen door orgelmuziek. Ik ervaarde die muziek als iets bijzonders: als meer dan ‘gewoon’ muziek. Eigenlijk vrij uitzonderlijk, voor een jongen van zestien.

Vorig jaar was er een kantelpunt. Het was vlak voor de zomervakantie, ik zat in de auto op weg naar mijn werk en ik had het behoorlijk zwaar. Ik stond op het punt te keren en weer naar huis te gaan. Toen werd ik opeens heel diep geraakt door de muziek die aan stond: een koraalfantasie, door André van Vliet. Ik merkte dat ik de tekst meezong: ‘Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht.’ Opeens had ik het gevoel dat ik over de snelweg vlóóg. Het was een soort luikje dat openging, waarvan ik niet wist dat het er was.

Na die ervaring ben ik me meer in het geloof gaan verdiepen. Ik heb eerst eens op de website www.kerkdienstgemist.nl gekeken: Wat is een kerkdienst eigenlijk? Wat gebeurt daar? Uiteindelijk ben ik bij een gemeente in Veenendaal terechtgekomen, waar ik me direct thuis voelde. Ik was er geen buitenstaander: de dienst was laagdrempelig en vanwege de beamer kon ik alles meezingen. Nu speel ik zelf in de muziekgroep van de kerk. We spelen vooral Opwekkingsliederen - muzikaal weinig complex, maar daar gaat het me niet meer om. Ik luister nu vooral naar de boodschap van een lied.

Ik ga niet altijd naar de kerk. Mijn gezin gaat niet mee en soms heb ik het vanwege mijn drukke baan echt even nodig om uit te slapen. Maar als ik wel ga, ben ik elke keer blij dat ik geweest ben. Ik neem altijd iets mee uit de dienst, het is nooit verloren tijd.

Voor die ervaring in de auto ben ik nog steeds dankbaar. Het maakt dat ik iets wil doorgeven van mijn geloof. Op de school waar ik lesgeef, heb ik daarom met twee collega’s een wekelijkse bijeenkomst opgezet voor leerlingen die christen zijn en elkaar willen ontmoeten. Ik heb het gevoel dat ik op die manier iets kan betekenen.”

Tekst: Jedidja Harthoorn
Foto: Leonard Walpot

In de rubriek 'De kerk in' in het nieuwe magazine Petrus vertellen mensen hoe ze in de kerk terechtgekomen zijn. Meer verhalen lezen? Bestel Petrus nu gratis op www.petrusmagazine.nl.


Hoe verhoudt de kerkelijk werker zich tot de kerkenraad en predikant?

Welke positie neemt de kerkelijk werker in in de praktijk van de gemeente; toegespitst op de relatie met de kerkenraad en de predikant? Welke tendensen zijn er als het gaat om de plaats van de kerkelijk werker in de Protestantse Kerk?

Heer, onze God,
Wij danken U, dat U (naam) geroepen hebt
tot het ambt van ouderling-kerkelijk werker.
Wij vragen U eerbiedig:
Zend nu uw heilige Geest op (naam)
Maak hem/haar ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen,
en uw gemeente op te bouwen.

Dit zijn woorden die onder handoplegging gebeden kunnen worden bij de bevestiging van een kerkelijk werker tot – in dit geval – ouderling in het midden van de gemeente van Christus. In het Dienstboek (2004) staan deze teksten nog niet. Aan het begin van deze eeuw werd je als kerkelijk werker ‘ingeleid in een bediening’. Overigens is dat nog steeds een mogelijkheid, al is de hoofdregel bevestiging in het ambt van diaken of ouderling geworden.

Deze liturgische tekst drukt zo iets uit van de veranderde positie van de kerkelijk werker in de gemeente en in de kerkorde; de uitkomst van een jarenlang proces van synodale bezinning en besluitvorming.

Een stukje geschiedenis

Wat zijn daarin de belangrijkste tendensen geweest? In 2005 boog de synode zich over het rapport Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Daarin werd het onderscheiden belang van kerkelijk werkers en predikanten benadrukt. Het gaat om twee afzonderlijke en volwaardige beroepsgroepen die binnen de kerk een eigen plaats innemen. Het rapport De hand aan de ploeg (2009) had twee spitsen. Aan de ene kant werd het anders-zijn van de HBO-theoloog onderstreept. Naast de predikant als exegetisch theoloog is er in de kerk behoefte aan agogisch geschoolde theologen. Het ligt daarom niet voor de hand dat laatstgenoemden over een preekconsent beschikken. Tegelijkertijd werd in het licht van de verwachte toename van het aantal kleine gemeenten zonder dominee voorzien dat kerkelijk werkers zouden kunnen worden toegelaten tot het ambt van predikant.

In 2011 stond de generale synode stil bij De positie van de HBO-theoloog. In dat rapport werden andere accenten gelegd. Niet de veronderstelde problematiek van de kleine gemeenten stond centraal, met daarachter de mogelijke gedachte ‘als we geen dominee meer kunnen betalen dan maar een kerkelijk werker’, maar veel meer de eigenheid en de zelfstandige plaats van de kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk. Hoe kan de kerkelijk werker met zijn/haar eigen expertise een duidelijker plek innemen? In hoeverre is daarvoor een ambtelijke verankering noodzakelijk en/of gewenst?

In de huidige kerkordelijke regelingen is het resultaat van deze jarenlange bezinning te vinden.

Wie kan als bevoegd kerkelijk werker aan het werk binnen de kerk? Alleen wie de juiste (HBO)opleiding heeft, belijdend lid is van de kerk en in het kerkelijk register staat. Kerkelijk werkers die minimaal 12 uur (33%) werkzaam zijn voor een periode van minimaal 1 jaar, worden in de regel bevestigd tot ouderling of diaken met een bepaalde taak in de gemeente. Zij nemen ook deel aan de permanente educatie en participeren tevens in de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers. De kerkenraad kan de classicale vergadering verzoeken om preekconsent ten behoeve van de kerkelijk werker. In bijzondere situaties bestaat de mogelijkheid dat de kerkelijk werker de bevoegdheid tot sacramentsbediening wordt verleend.

In (heel) korte trekken zijn daarmee de contouren geschetst van de positie van de kerkelijk werker in de Protestantse Kerk. Mijns inziens is die positie de afgelopen jaren echt versterkt. De HBO-theoloog heeft een eigen profiel, een eigen expertise die in de kerk in toenemende mate wordt erkend en gewaardeerd.

De praktijk

Wat betekent dit alles nu voor de praktijk van iemand die als kerkelijk werker in een gemeente werkzaam is? Ik noem hier enkele in het oog springende punten die vanuit de contacten met kerkelijk werkers in het kader van hun loopbaan aan de orde kwamen. Het gaat om reële, maar samengestelde situatieschetsen.

Dubbele verhouding

Johan werkt geruime tijd als kerkelijk werker in een gemeente naast een predikant. Hij heeft een bijna-volledige aanstelling voor onbepaalde tijd. Zijn hoofdtaken betreffen pastoraat, catechese en het ondersteunen van de bezinning in het jeugdwerk over het beleid. Hij is sinds enkele jaren ouderling-kerkelijk werker.

Met de predikant heeft Johan een prettige collegiale verhouding. Zij hebben frequent werkoverleg, waarin ook ruimte is voor gebed. Samen gaan ze naar de werkgemeenschap in hun regio.

Binnen de kerkenraad wordt goed gezien dat de kerkelijk werker en de dominee elkaar in competenties aanvullen. Johan is aanwezig op de kerkenraadsvergaderingen en maakt zo dus deel uit van de leiding van de gemeente. In het ambt van ouderling is zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente toegenomen, hij zit echt aan de kerkenraadstafel en dat vindt hij een hele vooruitgang. Maar soms is het ook wel wat ingewikkeld. Hij heeft als ouderling-kerkelijk werker namelijk net een andere plek dan de andere ouderlingen. Hij is immers in dienst van de gemeente. Dat betaalde dienstverband onderscheidt hem zowel van de ouderlingen en diakenen, die hun ambt als vrijwilliger uitoefenen, als van de predikant die voor onbepaalde tijd is aangesteld. Er is sprake van een dubbele verhouding: wat zijn arbeidsvoorwaarden betreft is Johan werknemer; hij heeft jaarlijks een functioneringsgesprek en het college van kerkrentmeesters vervult de werkgeversrol. Maar hij is ook voluit ambtsdrager.

Preekconsent

Mirjam is sinds enkele jaren ouderenpastor. Zij heeft pastorale contacten in een gemeente waar veel oudere gemeenteleden wonen. Dat betekent veel bezoeken afleggen, maar ook ontmoetingen in groepen. Er is een bijbelkring, een gespreksgroep voor senioren en een kring rondom rouwpastoraat. Veel oudere gemeenteleden noemen haar ‘dominee’. Bij het overlijden van oudere gemeenteleden wordt vaak een beroep gedaan op Mirjam als voorganger. Dat laatste was een van de redenen waarom de kerkenraad het essentieel vond dat Mirjam ook een preekconsent zou krijgen. Er werd een aanvraag gedaan bij de classicale vergadering en die reageerde positief. Mirjam volgde een aanvullende module homiletische bekwaamheid en de kleine synode verleende haar preekconsent.

Vanaf 2013 zijn de bepalingen rond het verkrijgen van een preekconsent verruimd. Voor die tijd werd een preekconsent alleen verleend aan kerkelijk werkers die een dienstverband hadden met een gemeente, die de preekvoorziening niet rond kreeg. Nu wordt ook afgewogen of er een pastorale noodzaak is om aan de kerkelijk werker een consent te verlenen. Het betekent in de praktijk dat steeds meer kerkelijk werkers mogen voorgaan in de eredienst.

Daar zitten wel enkele beperkingen aan vast. Het preekconsent wordt verleend voor een bepaalde tijd; de eerste keer twee jaar en daarna steeds voor vier jaar. Een ander punt betreft het gebied. Mirjam heeft een preekconsent voor haar eigen classis maar er zijn ook collega’s waar het consent plaatsgebonden is. Dat ervaart Mirjam als een weeffout in de regeling. Is het echt nodig dat elke vier jaar het preekconsent moet worden vernieuwd? ‘Ik kan het aan onze buurgemeente, die net onder een andere classis valt, niet uitleggen dat ik bij hen niet mag voorgaan.’ Bovendien komt het preekconsent te vervallen als zij in een andere gemeente kerkelijk werker wil worden.

Begeleiding

Hoe is het met de begeleiding gesteld? Een kerkelijk werker die in een gemeente aan het werk gaat in een dienstverband van substantiële omvang krijgt een mentor. Gedurende het eerste jaar van zijn/haar werk ontvangt de kerkelijk werker van die mentor persoonlijke coaching. Daarnaast wordt er in de gemeente vaak iemand gevraagd de kerkelijk werker wegwijs te maken in zijn nieuwe werkomgeving. Na het jaar mentoraat is er de primaire nascholing op het Nieuwe Hydepark. De kerk heeft ook een uitgebreid aanbod voor voortgezette nascholing. Sinds kort heeft in het zogenaamde ‘aangestuurde deel’ daarvan coaching, supervisie en begeleide intervisie een plaats. Dat biedt mogelijkheden aan de kerkelijk werkers om zich te blijven ontwikkelen en te zoeken naar passende vormen van begeleiding. Binnen de Dienstenorganisatie van onze kerk is er regelmatig overleg met CNV-Kerk en Ideëel over de positie van de kerkelijk werkers. Hoe kan daarin worden samengewerkt en kunnen knelpunten worden weggenomen?

Wanneer een kerkelijk werker?

In mijn werk ben ik betrokken bij gemeenten die een predikantsvacature hebben, een kerkelijk werker zoeken en/of zich willen bezinnen op de toekomst. Ik merk dat in die bezinning de kerkelijk werker meer in beeld komt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met kleiner wordende gemeenten en teruglopende inkomsten. Waar de predikantsformatie niet kan worden gehandhaafd, komen kerkelijk werkers in beeld. Maar dat is zeker niet het hele verhaal. Meer en meer stellen kerkenraden zich de vraag wat er nodig is in de fase waarin de gemeente zich nu bevindt. Ik denk bijvoorbeeld aan een gemeente die ervoor koos om iets terug te gaan in predikantsformatie om daarnaast in deeltijd een jeugdwerker aan te stellen.

De ontwikkeling die er te zien is in het synodale beraad over de kerkelijk werkers, is mijns inziens ook waarneembaar op het grondvlak van de gemeente. Dat wil zeggen: minder accent op de kerkelijk werker als vervanger van de dominee en veel meer oog voor de eigen positie en kwaliteiten van de kerkelijk werker. Een positieve ontwikkeling die recht doet aan de variatie aan aandachtsgebieden in de gemeente (en daarbuiten!) en aan de veelzijdigheid van de HBO-theoloog.

Kerk 2025

De Protestantse Kerk is bezig met het vernieuwingsproces Kerk 2025. Centraal staat het verlangen terug te gaan naar de kern van het kerk-zijn in een lichtere organisatiestructuur. Naast ‘gewone’ gemeenten zoals we die kennen, zullen er andere vormen ontstaan zoals pioniersplekken en huisgemeenten – en die ontwikkeling is al gaande. Het betekent ook dat er binnen de elf te vormen regio’s meer zal moeten worden geïnvesteerd in samenwerking, en dat betreft niet alleen de gemeenten. Ook de verschillende beroepsgroepen in de kerk – ik kan het niet anders zien – zullen elkaar meer en meer herkennen in de ‘verscheidenheid van gaven’ (1 Kor. 12) die ze hebben ontvangen, met het oog op de dienst aan de ene Heer.

Dit artikel verscheen eerder in het Ouderlingenblad dat is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. De auteur ds G. van Meijeren. Hij is predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk. Hij is voor het beroepingswerk en als adviseur Mobiliteit verbonden aan het Team Mobiliteit van de dienstenorganisatie.

Overweegt uw gemeente een kerkelijk werker aan te nemen? Lees hier meer over het aannemen van kerkelijk werkers


Alle nadruk op Jezus Christus tijdens zendingsconferentie Wereldraad van Kerken

Van 8 tot 13 maart kwamen in Arusha (Tanzania) een kleine duizend deelnemers uit alle continenten bijeen. Namens de Protestantse Kerk was onder meer Nynke Dijkstra-Algra aanwezig. De conferentie van de Wereldraad van Kerken eindigde met een gezamenlijke verklaring.

De verklaring is eigenlijk een oproep, meldt Nynke Dijkstra vanuit Arusha. En die luidt als volgt:

‘In een wereld die bol staat van de spanningen, waar mensen lijden en worden vervolgd, geen ruimte hebben om te leven en de schepping bedreigd wordt, zijn wij geroepen tot discipelschap.’

Hoe komt zo’n verklaring tot stand?

Nynke Dijkstra: “Tijdens de hele conferentie loopt een groep ‘luisteraars’ rond. De uitkomsten van de dagelijkse Bijbelstudie worden in drie punten op een A4’tje geschreven, dat gebeurt aan wel honderd tafels. De A4’tjes worden verzameld en gelezen. Daarna wordt een eerste voorlopige verklaring opgesteld. Daar mag vanuit de hele zaal op worden gereageerd vanachter drie microfoons. Als de deelnemers warm worden van een suggestie steken zij een oranje kaart op. Als het hen koud laat een blauwe. Zo wordt gepeild wat de deelnemers vinden. Als het beeld gemengd is, wordt ervoor gebeden, zo werd gezegd, in vertrouwen op de werking van de heilige Geest. Bijzonder om mee te maken hoe hier biddend wordt nagedacht, in grote verbondenheid. Terwijl tegelijk duidelijk is dat er vragen liggen waarover grondig verschil van perspectief en mening is. Het lijkt me een mooie manier om een kerkenraad- of synodevergadering te leiden.”

Christus centraal

Nynke Dijkstra was samen met nog tien andere mensen uit Nederland op de conferentie. Vijf uit de Protestantse Kerk: vanuit de afdelingen zending en missionair van de dienstenorganisatie en vanuit de IZB. Nynke Dijkstra: “Wat een indrukwekkende ervaring om een week lang op te trekken met zoveel christenen uit de hele wereld! Opvallend was dat juist Afrika stevig aanwezig was. Niet alleen klonken de Tanzaniaanse drums en zongen de swingende koren, ook het geluid van Afrika was nadrukkelijk te horen. Kort gezegd betekende dat: alle nadruk op Jezus Christus.”

De conferentie was in veel opzichten indrukwekkend. Door de mooie verhalen die ze hoorde, maar zeker ook door de verhalen over vervolging. Nynke Dijkstra: “Discipleship, Jezus volgen: het kan een hoge prijs vragen. Ik sprak een Anglicaanse priester die uit Sri Lanka moest vluchten omdat hij verzoening probeerde te brengen tussen moslims en boeddhisten die elkaar naar het leven stonden. Nu leeft hij in Nieuw-Zeeland. De pijn zat nog steeds in zijn ogen. Een vrouw uit Congo vertelt op het podium hoe moeilijk het is om als voorgangers in een verscheurd gebied de hoop vast te houden. Ze huilde. Wat zijn we in West-Europa dan bevoorrecht. En tegelijk: houden we ons niet veel te vaak bezig met discussies die er niet toe doen? De gesprekken en de vieringen met de wereldkerk zetten alles in ieder geval in een veel grootser perspectief. Dwars door alles heen bleven we vieren en zingen van het heil. Het slotlied op een van de avonden zongen we gezamenlijk hand in hand: ‘Laudate omnes gentes’, looft God alle volken!”

Lees hier de hele verklaring.

Foto: Albin Hillert/WCC


‘Een concert wordt liturgie’

Na een zware burn-out besloot Bas Ramselaar in 2007 te stoppen met concerten. Hij legde zich toe op dirigeren en zangonderwijs. Maar sinds vorig jaar zingt hij de Christuspartij in de Matthäus Passion. Het komt recht uit zijn hart.

‘Als muzikant kom ik met verschillende geloofsrichtingen, kerken en liturgieën in aanraking. Ook in mijn persoonlijk leven heb ik ‘geloofsprongen’ gemaakt. Ik weet nu dat de religieuze verschillen tussen kerken klein zijn en dat de grootste gemene deler Jezus Christus is, die ons uitnodigt aan zijn maaltijd deel te nemen.

Dat is ook de kern van de Matthäus Passion. Het gaat om de instelling van het Heilig Avondmaal. Neem, eet, dit is mijn lichaam, zegt Christus, jullie mogen allemaal deelnemen. In het drama van het lijdensverhaal wordt het weleens vergeten, maar die instellingswoorden beloven de opstanding. Het is de langste tekst die de Christuspartij heeft. Bach heeft deze op de vleugels van een lied geschreven! Het is als het ware een aria geworden, terwijl deze partij verder vooral recitatieven heeft. Anders dan in de andere gedeelten komt er een concertante begeleiding van violen bij, een stralend aureool, zoals je op oude schilderijen rond het hoofd van Christus ziet afgebeeld.’

Erbij horen

‘Ik denk dat de Matthäus veel mensen aanspreekt omdat er een groeiende behoefte is om weer aan te haken bij een belangrijk religieus feest. Je ziet dat ook bij de kerstnachtdiensten. Mensen willen erbij horen. Aan de andere kant is het voor sommigen iets dat er ‘nou eenmaal bij hoort’. Ik heb dat ervaren in Naarden waar de jaarlijkse Matthäus bijna een hype is en wordt bezocht door politici en beroemde acteurs. Fantastische kerk, prachtig orkest en koor, maar je merkt aan alles dat een deel van het publiek vooral consumeert. In de pauze wordt er lekker gegeten en gedronken en bij aanvang van deel twee ruik je de alcoholwalm in de kerk. Daar zitten vaak mensen die gezien willen worden.

Liever zing ik dan in een kleine setting, zoals twee jaar geleden in het Zeeuwse Kapelle, waar de toehoorders met het boek op schoot de uitvoering volgden. Dan ben je als uitvoerende dienstbaar aan het evangelie. Samen herschep je een monument. Dat is trouwens ook een reden waarom mensen komen, net zoals ze naar de Nachtwacht van Rembrandt gaan kijken. Het is tijdloze kunst. De Matthäus Passion hoeft wat mij betreft dan ook niet per se in een kerk te worden uitgevoerd. Als je het vanbinnen voelt, kun je het overal beleven. Wat dacht je van de bijna kathedrale stationshal van Antwerpen? Waarom zou het niet dáár kunnen? Lijkt me schitterend!’

Huilende ziel

‘Waarom vooral Erbarme dich zo populair is geworden, is me eerlijk gezegd ontgaan. Maar is dat erg? De 40ste symfonie van Mozart was ook een tijd enorm ‘in’, net als het deel uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns dat een tophit werd. In de Matthäus is deze aria een kantelpunt. Het is de Petrus-episode en het gaat over leugen en spijt. Lucas beschrijft zo mooi hoe Jezus zich omdraait na de verloochening en Petrus aankijkt. Petrus huilt bitter. Heer, ontferm u over mij, wat heb ik gedaan? Hij schreeuwt het uit. De vioolsolo is een uitbeelding van de huilende ziel. Geen wonder dat dit mensen raakt, Petrus staat zo dicht bij ons met zijn getwijfel en getob. Als uitvoerende is het zaak om jezelf er niet in te verliezen. Natuurlijk zing je met je hart, maar je hoort dienstbaar te zijn aan de muziek van de grote componist. De emoties laat je bij de toehoorders. Dit was een van de wijze lessen van mijn zangpedagoog en coach Aafje Heynis.’

Ontroering

‘Bijna het mooiste wat je als bas kunt zingen, is het recitatief Am Abend, da es kühle war. Pure poëzie, bijna profetisch. We hebben net de vraag gehad om Christus te mogen begraven en daarna verstilt alles. Het is avond, het begin van de sabbat, het begin van Stille Zaterdag. En dan komt, in de tekst van Picander, de duif terug: Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. Het is de duif uit Matteüs 3, als Jezus door Johannes wordt gedoopt. Het is ook de duif uit Genesis 8, van Noach en de ark. Zo grijpt alles in elkaar. Voor mij als zanger is het elke keer nieuw. Een concert overstijgt zichzelf en wordt liturgie. Stem is emotie. Het allerergste lijkt mij dat je als mens je stem verliest.

Die ontroering, die schoonheid wil je doorgeven aan volgende generaties. Het is natuurlijk vooral aan de ouders om hun kinderen niet alleen naar hockey of paardrijles te sturen maar ook naar muziekonderwijs. Muziek verdiept. Zingen is niet alleen gezond voor het lichaam maar ook voor de geest.
Vorig jaar heb ik in Den Helder een kinder-Matthäus gedaan! Het was een geweldige uitvoering van ongeveer een uur, met een oud-docent als verteller in plaats van een tenor-evangelist. Leerlingen van de hogere groepen zongen de koralen en in de koren. Een paar solisten en ik zongen de aria’s en voegden ons in het koor. Verschillende basisscholen hebben er maanden aan gewerkt. Ik weet zeker dat die kinderen dit bijzondere concert nooit meer zullen vergeten.’

Bas Ramselaar
Bas Ramselaar (1961) studeerde aan het Utrechts Conservatorium en bij Frans Schouten en Aafje Heynis. Hij was jarenlang lid van het Nederlands Kamerkoor en het solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging. Ook was hij artistiek leider en dirigent van verschillende gezelschappen, onder meer de Bach Cantorij Baarn & Orkest en het Vocaal Ensemble Pur Sang in Den Bosch. Op 17 maart 2018 vertolkt hij de Christus-partij in de Johannes Passion van J.S. Bach​, ​om 19.30 uur in de Adventskerk in Alphen aan de Rijn.

Tekst: Ella Weisbrod

Dit artikel komt uit het februarinummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan.


Pionieren in Leidsche Rijn - De schaterlach van Jezus

“Kreeg jij vroeger in de derde klas ook zo’n lelijke bijbel met plastic kaft? Wij rookten sjekkies van die flinterdunne blaadjes.” Mijn mond valt open. Mijn vriend leert me met nieuwe ogen kijken. Hij vertegenwoordigt de massa die de Bijbel ongeveer twee keer in zijn leven opengeslagen heeft. Hij is de doelgroep van de Hoeftuin: een rand- of buitenkerkelijke, zoals dat wat aanmatigend heet.

We zijn begonnen samen de Bijbel te lezen. Dat doen we onder het genot van een wijntje. Alles mag gezegd. Hij vraagt honderduit, zoals: “Waarom dacht Jezus eigenlijk dat hij de Messias was?” Al lezend en pratend realiseer ik me dat ik een doorgewinterde lezer ben. Ik heb geleerd om door abstractie en historie heen te prikken en een vertaalslag te maken naar het leven van alledag. In mijn hart bewaar ik alleen wat mij raakt.

Als niet-theoloog sta ik regelmatig met een mond vol tanden. Voor veel vragen kunnen Bijbel-dummies bij Google terecht. Maar op sommige vragen bestaan geen eenduidige antwoorden. Ook goed. Juist goed.
Soms betrap ik mezelf op een belerend betoog. Steeds ligt het gevaar op de loer dat het vooroordeel van mijn vriend bevestigd wordt: de kerk vindt hem vast niet goed genoeg. “Dat boek plaatst me in een hoek”, zegt hij dan. Er vallen vaak harde woorden in de Bijbel, zoals addergebroed. Of: de bijl ligt al aan de wortel. “Brrr, wanneer word ik omgehakt, bijbelse Rebecca?”, grijnst hij dan, met een harde, rollende r.

Het is verfrissend dat hij het Evangelie met humor opnieuw levend maakt voor mij. Ik verwachtte cynisme over alle wonderen, maar hij schetst wat hij voor zich ziet. “Na al die genezingen en verkondigingen hingen ze vast met z’n allen op de bank met een lekker wijntje. Dan maakte Johannes een grap over die gekke hoed van die ene Farizeeër en kwam Jezus niet meer bij. Daarna vergaven ze elkaar natuurlijk gauw.” En: “Ik zou ook gaan voor zo’n lekkere voetmassage met veel olie na een drukke werkdag.”

Mijn schaterlach en de Zijne.

Rebecca Schoon is voortrekker van De Hoeftuin, een pioniersplek in Leidsche Rijn, Utrecht, voor mensen die op zoek zijn naar verbinding, verdieping, ontmoeting en bezinning. In het nieuwe magazine Petrus schrijft ze elk kwartaal een column over haar ervaringen. Meer verhalen lezen? Bestel Petrus nu gratis op www.petrusmagazine.nl.


Nieuwe preses: ds. Saskia van Meggelen

Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is zojuist verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest.

Liefde voor de Kerk

Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt. “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”

Toespraak na verkiezing

>Bekijk hier de toespraak van de ds. Van Meggelen

Werkervaring

Van Meggelen is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is zij predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie aan de TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament.

Naast haar predikantschap bekleedt Van Meggelen op dit moment een aantal bestuurlijke functies: ze is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten, lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

Overige gekozen leden moderamen

Daarnaast is ouderling Yke Luinenburg (classis Westerkwartier) gekozen als assessor III in het moderamen. Hij volgt Adrie Bijl (classis Ede) op. Als assessor II is ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster (classis Dordrecht) herverkozen.

Kennismakingsinterviews met ds. Van Meggelen

De Protestantse Kerk in Nederland is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. De Protestantse Kerk heeft 1.850.000 leden, verdeeld over 1572 gemeenten.


Vergadering generale synode. Kijk live mee via Synode TV

Deze extra vergadering van de generale synode is belegd vanwege de voortgang van de besluitvorming over de kerkordelijke doorvertaling van Kerk2025. De agenda is dan ook nagenoeg geheel gevuld met deze bespreking.

Het openbare gedeelte van deze vergadering wordt online uitgezonden door de Reformatorische Omroep.

Het is ook mogelijk om mee te lezen met het liveblog van het Reformatorisch Dagblad.

> Lees hier wat er op vorige synodevergaderingen is besproken en besloten.

Locatie

Nieuw Hydepark, Doorn

Website

http://www.protestantsekerk.nl/synode


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 25 maart beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. de Jong uit Drachten hoopt voor te gaan. Thema: Palmpasen


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop