Kerknieuws

Kliederkerk: "Als je in de kerk jezelf niet kunt zijn, waar dan wel?"

Image website Protestantse Kerk

“Zal ik mijn mooie jurk aandoen?”, vraagt J. Het is een vraag met haken en ogen.

Ging ik vroeger naar de kerk, dan moest ik een jurk aan. Een nette, kriebelige jurk, waarin ik me anders dan anders voelde – niet helemaal mezelf. Voor de kerk moest je netjes zijn en stil zitten, anderhalf uur lang.

Wij gaan vanmiddag naar de Kliederkerk. Helemaal geen kerk waar je netjes voor moet zijn, en stilzitten hoeft ook niet. Misschien kunnen we onze kinderen beter een overall aan doen, want we weten niet wat staat te gebeuren, maar het woord kliederkerk belooft veel goeds…

Onze kleine J. is zeven jaar oud. Hij is een meisje van binnen en een jongetje van buiten. Het liefst draagt hij een jurk of een rokje. Dan is hij het meest zichzelf. Maar ja, niet alle mensen begrijpen dat. En niet alle kinderen snappen dat. Volwassenen zeggen niets, maar kijken wel. Kinderen roepen nog wel eens iets, of stellen gewoon een vraag. “Hoe zit dat met jou?” Sommige kinderen lachen onze J. uit.

J. zegt: “Op school kan dat niet, dan lachen de jongens me uit. Maar in de kerk kun je jezelf zijn!”

Dat geeft de doorslag. Als je in de kerk jezelf niet kunt zijn, waar dan wel? Natuurlijk mag J. zijn mooiste jurk aan. Wij kennen de kerk waar nu voor het eerst de Kliederkerk georganiseerd wordt. En vorige week zongen we daar nog met de kinderen “…en weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij, om helemaal jezelf te zijn…”

Dus we gaan met z’n vieren, zoals we zijn. Drie van ons in een gewoon kloffie, eentje in een feestjurk. Een schort in de tas, voor als het erg kliederig wordt en de mooie jurk anders vies wordt.

“Welkom! Welkom allemaal! Wat leuk dat je er bent!”, klinkt het bij binnenkomst.

Voor de kinderen is er wat te drinken, voor ons koffie of thee. In de zaal waar normaal de stoelen in rijen in het gelid staan, staan nu her en der tafels, beladen met knutselspullen. En vooraan is een plek met kussentjes, waar de kinderen lekker kunnen gaan zitten.

We gaan ‘scheppen’, een beetje zoals God de wereld, de mensen en de dieren schiep in zes dagen. Vanuit het niets een krokodil. Wij maken er ook eentje, vanuit een eierdoos, en nog twee doosjes. En met lichte ergernis over lijmflesjes waar niets uitkomt, en een kind die zijn schepping halverwege in de steek laat.

We maken een vis, met kaarsvet. Je ziet ‘m niet, totdat je de tekening met verf besproeit. Een wonder!

Onze T. ziet iets anders, wat ook wel heel leuk is. Met je hele kleine kinderlijf languit op een stuk behang liggen, en je omtrek dan laten tekenen door je vader. En dan intekenen en kleuren. Met een vrolijke lach, want vrolijkheid hoort bij T. En dan kijken op de kaartjes die op de tafel klaar liggen. Op elk kaartje staat een mooie eigenschap. T. is lekker zelfverzekerd. Jazeker, hij is slim! En ook handig! En ook nog zelfstandig en grappig en enthousiast en positief… Met zijn tong uit zijn mond schrijft hij zorgvuldig alle mooie eigenschappen over op het papier.

Dat wil J. ook wel. Samen ‘scheppen’ we hem op het behangpapier. Met het in tekenen en inkleuren komt er een mooi meisje tevoorschijn, in een feestjurk, met armbandjes om de polsen en een kralenketting om haar nek. En met een roze feestjurk. We zoeken tussen de eigenschappen. Gevoelig, ja, dat is ‘ie. Behulpzaam ook, en sociaal. Serieus ook wel. “Kijk, hier zie ik er een die echt bij jou past”, zeg ik. ‘Dapper’ staat er op het kaartje. “Nee hoor, dat ben ik niet”, zegt J. “Wel!”, zegt ik. “Want je bent super dapper als je jezelf durft te zijn, zelfs als het dan zou kunnen gebeuren dat je uitgelachen wordt.” Ja, dat is wel waar, dat vindt J. bij nader inzien ook wel. ‘DAPPER’ schrijf ik in grote blokletters op het papier.

Als iedereen is uitgeknutseld – er zijn dieren en kinderen, vissen, zonnen en manen geschapen – gaan we luisteren naar een verhaal. Het gaat over jezelf durven zijn, jezelf goed en mooi en knap vinden, omdat je schepper jou goed en mooi en knap vindt.

Zie ik mijzelf zoals mijn schepper mij ziet, dan zouden alle kwetsende opmerkingen, alle oordelen, het uitlachen zomaar van me af kunnen glijden.

Dan nog even kijken naar wat de kinderen gemaakt hebben. J. mag zijn levensgrote afbeelding laten zien. “Er staat ‘dapper’”, zegt de leidster. “Dus jij bent dapper! Waarom eigenlijk?”. J. is een beetje verlegen, maar zegt toch zacht “Omdat ik mijn binnenkant aan de buitenkant durf te laten zien.” “Dat is prachtig”, vindt de leidster. “Dan ben je inderdaad heel dapper.”

We gaan liedjes zingen, ook die ene, die de hele middag al in mijn hoofd rondzingt. “God kent jou, vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet…”


De bijbel, verrassend dichtbij

Image website Protestantse Kerk

Contextueel bijbellezen

Zowel buiten als binnen de kerk ervaren mensen afstand tot de bijbelteksten en vinden het moeilijk om de bijbel in verband te brengen met hun eigen leven en ons samenleven. Bij contextueel bijbellezen ga je eerst in gesprek over een thema wat speelt in het leven van de deelnemers. Daarna sla je de Bijbel open en gaat de tekst  spreken in het thema wat je in de start van het gesprek uitgediept hebt.

Waarom contextueel bijbellezen? Iedere kring of bijbelstudiegroep herkent het vast wel: na het lezen van een tekst in de bijbel verzandt de groep in discussie over de herkomst, betekenis en de bedoeling van de tekst. De tekst zelf blijft zo op afstand en brengt mensen zeker niet dichter tot elkaar. Tijdens de training contextueel bijbellezen leert u de bijbel op een geheel andere manier en op een ander moment open te slaan. Trainer Inge Landman: ¨Er is een verschil tussen lezen vanuit interpretatiebelang en levensbelang. Contextueel bijbellezen gaat over dat laatste, wat de tekst relevant kan maken voor het leven van vandaag de dag."

En nu, de bijbel

Hoe gaat dat contextueel lezen in zijn werk? Een van de deelnemers van de training ds. Peter Breure legt het uit. ¨Het bijzondere van contextueel bijbellezen is dat je de bijbel anders laat spreken en dichter tot elkaar komt. Eigenlijk ben je, vierend en biddend, met elkaar in gesprek rond een thema, het liefst een thema dat iemand inbrengt en dat persoonlijk raakt. Pas na het gesprek rond het thema, over wat er speelt en hoe het speelt voor die persoon, open je de bijbel. Dan lees je het verhaal en diept de laagjes uit het verhaal verder uit. Vaak openen zich dan lijntjes tussen het verhaal van die persoon en de bijbel. Het kan troost geven, of richting, of een uitdaging”.

Op deze manier komt het bijbelgedeelte dichtbij het leven hier en nu. Iemand kan ergens mee zitten en dit delen met de groep. Of de groep deelt samen ervaringen over een thema waar verschillend over kan worden gedacht en in veel levens speelt, bijvoorbeeld opvoeding, levenseinde of zorg dragen voor je naaste. Vervolgens open je de bijbel en met het juiste verhaal ontstaat een nieuw verstaan van onze eigen obstakels en mogelijke oplossingen.

Waarom deze training volgen

Peter Breure ziet de voordelen van contextueel bijbellezen in de praktijk bij zijn eigen gemeente.  “Doordat je met elkaar in gesprek gaat over wat je persoonlijk raakt, start je met bijbellezen op een moment dat er verbinding is ontstaan en passen geijkte antwoorden niet meer. De bijbel geeft op zo'n moment vaak een een verrassend inzicht.¨

Deze manier van bijbellezen is tegelijk praktisch en dynamisch. Door te ervaren, aan de slag te gaan en te reflecteren leer je te werken met het contextueel bijbellezen. Het is van toegevoegde waarde voor predikanten en kerkelijk werkers die willen leren om een gezamenlijk leerproces te faciliteren waarin de bijbel een relevante stem krijgt in thema’s die spelen in onze hedendaagse context. Mensen komen dichter bij elkaar en dichter bij de tekst, en ervaren dat als zeer inspirerend.

Meer informatie en aanmelden

Lees hier meer over de training en hoe u kunt aanmelden.


Speeddaten voor predikanten en gemeenten - iets voor u?

Image website Protestantse Kerk

De domineedate: het blijkt een succesvolle manier om vacante gemeenten op een laagdrempelige manier in contact te brengen met proponenten. Aan een domineedate doen maximaal 12 gemeenten en 12 proponenten mee. Per keer levert het zo’n 3 à 4 matches op van proponenten die daadwerkelijk beroepen worden in de gemeenten die deelnamen aan de domineedate.

Wim Veenendaal is sinds de eerste keer - mei 2014 - als vrijwilliger bij dit evenement betrokken. Hij schrijft het succes toe aan het ‘vernieuwende en informele karakter’. “Mensen vinden het een beetje onwennig dat speeddaten, maar kennelijk ook wel uitdagend.”

Veenendaal: “De winst voor beide partijen is dat ze in een dagdeel de gelegenheid krijgen een veelheid, van weliswaar korte, ontmoetingen te realiseren. Die dan - bij gebleken wederzijdse interesse - uiteraard een intensiever vervolg krijgen.”

Speeddaten in de praktijk

De komende domineedate vindt plaats op vrijdag 12 april van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na een korte opening door de predikant voor het beroepingswerk, ds. Klaas Dijkstra, volgt een voorstelrondje door gemeenten en proponenten. Iedereen krijgt maximaal 2 minuten de gelegenheid hun gemeente respectievelijk zichzelf voor te stellen. Na 2 minuten gaat er een bel en is de volgende aan de beurt.

Daarna volgt de daadwerkelijke speeddate. Er staan twaalf tafels in de zaal waarachter per vacante gemeente maximaal drie afgevaardigden zitten. Deze tafels zijn in een cirkel opgesteld en de kandidaten/proponenten gaan dan langs iedere tafel voor nadere kennismaking. Ook dit is in de tijd strak gereglementeerd. Drie minuten per gesprek. Ook hier gaat na die drie minuten een bel en dient het gesprek te worden gestopt.

Vervolgens krijgen alle partijen op uitgereikte formuliertjes de gelegenheid hun voorkeuren in  te vullen waarna de leiding de matches selecteert uit de ingeleverde formuliertjes en deze bekendmaakt aan de aanwezigen.

Dan volgt een korte afsluiting. De domineedate eindigt met een borrel met hapjes. Ook die tijd wordt zinvol gevuld, want dan is er uitgebreid gelegenheid tot het leggen van nadere contacten.

Veenendaal: “Gezien de bereikte resultaten is het voornemen om volgend jaar weer een domineedate te organiseren. Bovendien zijn we van plan om volgend jaar eveneens - al dan niet gecombineerd - een date voor kerkelijk werkers te beleggen."

Meer informatie en aanmelden

De aanstaande domineedate is op 12 april: er is nog plaats! Gemeenten en proponenten die openstaan voor een eerste kennismaking op deze informele manier, kunnen zich aanmelden via arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl of 030 - 8801505.


Biddag: God van de seizoenen

Image website Protestantse Kerk

Verleen Uw zegen aan wat geplant wordt,
aan het jonge vee in de stallen,
aan het kind dat groeit in de moederschoot.
Wees een Bron van kracht in ons bestaan,
dat we ons werk kunnen doen,
onze dagelijkse bezigheden uitvoeren,
naar school gaan,
dat we kunnen zorgen voor onze familie en vrienden.

Om uw kracht bidden we zodat deze aarde een goede plek is voor al wat leeft.
Leer ons zorgvuldig omgaan met uw Schepping,
help ons kiezen voor wat de aarde leefbaar houdt.
Leer ons zorgvuldig omgaan met onze tijd,
dat we onszelf niet voorbij lopen, of de ander, of U.

Help ons het leven aanvaarden, zoals het op ons afkomt,
dat we verdriet en moeite niet wegstoppen, of uit de weg gaan,
dat we niet oppervlakkig leven, maar aandacht hebben.
En maak ons gastvrij,
leer ons samenleven van al het goede onder uw zon.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


Op biddag met tandpasta naar de kerk

Image website Protestantse Kerk

In het verleden waren de scholen in Oldebroek op biddag en dankdag gesloten. Zo konden de kinderen de kerkdiensten bezoeken. In de praktijk bleken maar weinig kinderen die ochtend naar de kerk te gaan. De kinderen gaan nu - op initiatief van een van de schooldirecteuren - op deze dagen gewoon naar school en bezoeken gezamenlijk de dienst. En dan nemen ze iets mee voor de voedselbank.

Spullen concreter dan geld

Met tandpasta naar de kerk? “Ja”, vertelt dominee Schuurman van de Hervormde Gemeente Oldebroek, “we hebben inmiddels die traditie op biddag, ooit ontstaan vanuit de diaconie. De schoolkinderen nemen producten mee die wat langer houdbaar zijn. Daardoor ontstaat het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen in deze omgeving genoeg heeft. Voor kinderen is het geven van spullen veel concreter dan het geven van geld.”

Hoe dominee Schuurman het bezoek met de kinderen aan de kerk voorbereidt? “Het bezoek aan de biddagdienst is natuurlijk veel meer dan een inzamelingsactie. Wij gebruiken de biddagmap van de HGJB. Dit jaar gaat het over de vrouw van wie de olie nooit opraakt. De ene school bereidt het verhaal voor in de dagen voor biddag. De andere school gaat zonder voorbereiding met de kinderen naar de kerk. Zij gaan na afloop van de dienst verder met verwerkingen die bij het thema passen.”

Herkenning

“Het zijn altijd mooie diensten, zo’n dienst vol met schoolkinderen”, vindt Schuurman. “Maar het is jammer dat ik de namen van de kinderen minder goed ken. Het is rumoeriger en drukker dan tijdens de zondagse diensten, het kerkbezoek bestaat vooral uit kinderen en hun ouders. Maar het is iedere keer weer bijzondere ervaring. 

Het is een kunst om een eenvoudige dienst te houden, waarin er voor de kinderen veel herkenning is. Ook voor kinderen die niet gewend zijn om wekelijks in de kerk komen en de liederen niet kennen. Samen met de leerkracht kies ik de liederen. De leerkracht oefent deze vooraf al met de kinderen. Vorig jaar was er een muziekgroep van de school. Dat was een succes dus dan doen we dit jaar weer. De kinderen krijgen in de dienst ook een rol door mee te helpen met de schriftlezingen. In het themaverhaal maak ik de link met de Voedselbank. Dat maakt het concreet. In de klas krijgen de kinderen tips wat ze mee kunnen brengen aan houdbare producten zoals tandpasta,. Ook in de avonddienst nemen volwassenen van alles mee.”

Kerk en school samen

Dominee Schuurman hecht waarde aan de samenwerking tussen school en kerk. "Het is belangrijk dat school en kerk elkaar weten te vinden en elkaar respecteren. De scholen in ons dorp hebben een christelijke identiteit. Juist in de samenwerking kun je elkaar versterken. Daarnaast zie je in de diensten op biddag en dankdag kinderen die anders de kerkdienst niet zo snel bezoeken. Het is dus een mooie manier om ook kinderen en ouders die wat verder van de kerk af staan te bereiken. In de themaweek van school en kerk in januari bezoeken de voorgangers en de predikanten de verschillende scholen om kennis te maken. Zo bouwen we al een band met de kinderen op.”


Neem jongeren mee in het Paasverhaal tijdens de PaasChallenge

Image website Protestantse Kerk

De PaasChallenge wordt in 2019 voor de tweede keer georganiseerd door JOP, Jong Protestant. Jongeren leven zich deze nacht in in wat Jezus heeft meegemaakt in zijn laatste dagen op aarde. Ze spelen escaperoom-achtige spellen als discipel van Jezus en krijgen te maken met achtervolgingen en nachtelijke gesprekken. Ze ontdekken als groep hoe Jezus met Pasen de wereld heeft veranderd. Kortom: een programma mét inhoud om als jeugdgroep samen toe te leven naar Pasen. En ... goed voor de teambuilding van de tieners in uw gemeente.

De jeugdgroep van de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard deed vorig jaar mee aan de PaasChallenge en staat ook in 2019 weer op de deelnemerslijst. Jeugdleidster Esther Stapel vertelt: “Het was een pittige nacht voor de jongeren waarin ze te maken kregen met spannende opdrachten en nachtelijke bezoeken bij een paar mensen thuis (deze opdracht zit er dit jaar niet in, red). De nacht eindigde met een mooie ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. Ik vond het bijzonder dat de jongeren zich zo bleven inzetten, die hele nacht.” Lees het verhaal van de jeugdgroep uit Heerhugowaard.

Praktisch:

  • Het thema van de PaasChallenge 2019 is ‘Winnen of verliezen?’
  • U kunt kiezen uit de PaasChallenge LARGE (hele nacht) of de PaasChallenge SMALL (korte versie van één uur).
  • Optioneel kunt u kiezen voor deelname aan een 40 dagen Challenge vooraf of een 50 dagen Challenge voor de periode tussen Pasen en Pinksteren.
  • In 2019 heeft de PaasChallenge uiteraard weer een andere verhaallijn en andere spellen dan vorig jaar.
  • Aanmelden kan t/m donderdag 14 maart a.s. op jop.nl/paaschallenge.


Bestsellerauteur en theoloog Tomás Halík: “Veel taal in de kerk is niet te volgen”

Image website Protestantse Kerk

We moeten op zoek naar een nieuwe taal die mooi moet zijn, aardig en positief, vindt Halík. “God is schoonheid. Zelfs niet-religieuze mensen zeggen als ze in natuur of cultuur iets moois zien: ‘God, wat mooi!’ Ik vraag vaak aan niet-christenen: hoe ziet die God, waar u niet in gelooft, eruit? Vaak komen ze dan met beelden en ideeën van een God, waar ik ook helemaal niet in kan geloven.”

Lees in het meinummer van woord&weg het hele interview met Tomás Halík, waarin hij dieper ingaat op de dialoog met niet-gelovigen, en de taak die daar ligt voor christenen. “Jezus klopt op de deur, maar vandaag de dag klopt hij van binnenuit, om naar buiten te gaan. En wij moeten hem volgen.”

Het nummer verschijnt vrijdag 26 april.

Neem een gratis abonnement op woord&weg


Ontmoetingskerk Julianadorp deelt voor het eerst askruisje uit

Image website Protestantse Kerk

De Veertigdagentijd wordt in de Ontmoetingskerk in Julianadorp al langer gestart met een vesper, vertelt ds. Nijkamp. De mogelijkheid om tijdens die vesper een askruisje te ontvangen is echter nieuw. “We zetten vanavond de stoelen in het middenschip van onze kerk in een ovaal, dat is een warmere opstelling. De cantorij verzorgt de muzikale omlijsting. Wie wil kan tijdens de dienst naar voren komen om een askruisje op haar of zijn voorhoofd te laten zetten, als lichamelijk teken van inkeer.”

De zichtbaarheid van het teken doet wat met je, als je ermee de de kerk uitloopt, is zijn ervaring. “Niet in de zin van: zie mij hier nou eens gelovig met zo’n askruisje lopen, eerder omgekeerd. Tenminste, zo ervoer ik het zelf toen ik voor het eerst met een ontvangen askruisje de deur uitstapte bij de Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100 in Amsterdam. Je staat dan ineens midden op de wallen, midden in het leven. De roep (aan mezelf!) ‘bekeer je en geloof het evangelie’ klonk me ineens verrassend concreet in de oren!”

Stille Week

In de loop van de tijd is het aantal diensten en bijeenkomsten in de Veertigdagentijd flink uitgebreid, aldus Anneke Biersteker, lid van de kerkenraad. Dat begon met het intensiever stilstaan bij de Stille Week. “Vroeger was er in die week in de Ontmoetingskerk alleen een dienst op Goede Vrijdag. In de loop der jaren zijn daar Witte Donderdag en Stille Zaterdag bijgekomen. Nu zijn er iedere dag vanaf de zaterdag vóór de Palmzondag bijeenkomsten, heel wisselend van karakter. We bieden de Passion Julianadorp aan, vieren uitbundig Palmzondag met Palmpasenstokken met de kinderen, en vervolgens is er maandag, dinsdag en woensdag een vesper. Op Witte Donderdag eten we samen in de kerk en vieren en gedenken we het laatste avondmaal. Op vrijdag breekt alles bij onze handen af en dat proberen we ieder jaar ritueel vorm te geven. Na een element van wake breekt vanaf de Paasnacht langzaamaan het licht van Pasen door.”

Waardering voor rituelen

Ook in de samenkomsten in de rest van de Veertigdagentijd is beweging gekomen. De gemeente organiseert sinds een paar jaar elke woensdagavond een vesper, samen met de Willibrordparochie in het dorp en met de geestelijke verzorgers van Noorderhaven, een woonplek voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Vijf weken lang eten ze samen op woensdagavond een sobere vastenmaaltijd op één van de locaties en vieren ze aansluitend een gezamenlijke oecumenische vesper.

Het uitdelen van het askruisje is volgens Biersteker een logisch vervolg op de liturgische ontwikkelingen in de gemeente. “Er is steeds meer waardering voor rituelen in onze gemeente gekomen. We experimenteren daarmee op de start- en slotzondagen, in kleinere kring en bijvoorbeeld dus op Witte Donderdag.” Het askruisje vormt een mooie opmaat naar veertig dagen bezinning, aldus ds. Nijkamp. “En de opmaat naar ‘een nieuw begin’, het thema van de 40dagentijdcampagne. Een nieuw begin met God, met elkaar en met jezelf.”


Leren van de Joods-christelijke dialoog – een uitdaging!

Image website Protestantse Kerk

De eerste bijdrage aan de toolbox of dialoogdoos heet ‘De Uitdaging’. Het is namelijk in veel opzichten een uitdaging om te leren van de Joods-christelijke dialoog.

Bijna klaar

‘De Uitdaging’ is inmiddels gereed. Het project bevat een grote hoeveelheid informatief materiaal dat zowel individueel als in groepsverband gebruikt kan worden.
Dit is er onder meer te vinden:

  • geïllustreerd lees- en studiemateriaal,
  • tien interviews met deskundigen,
  • vier interviewvideo’s,
  • stof voor geloofsgesprekken en
  • links naar de bronnen van dat alles.

Elk hoofdstuk eindigt met een uitnodiging om feedback te geven. De gebruikers maken het project helemaal ‘af’.

Waarom een uitdaging?

Tien stellingen vormen de basis van het project. Na een eerste, inleidende stelling over het belang van de dialoog met het Jodendom, volgen steeds drie stellingen. Achtereenvolgens over Jezus, over Paulus en over ons.
Met hulp van christelijke en Joodse gesprekspartners die we in de dialoog hebben leren kennen, proberen we én Jezus én Paulus te begrijpen vanuit het Jodendom van hun tijd.
Langzamerhand wisten we al dat Jezus volop deel uitmaakte van zijn Joodse wereld. Maar wat is dan het specifieke van zijn optreden? Pas in de afgelopen jaren hebben we in de dialoog met Joden geleerd hoe ook Paulus past in het Jodendom van zijn tijd.
En zo leren Joden en christenen dat Jodendom en christendom niet twee van elkaar vreemde en onveranderlijke grootheden zijn. Bovenal leren christenen vanuit die vroege verwantschap het Jodendom te accepteren en in zijn eigenheid te bevestigen. Als dat geen uitdaging is na tweeduizend jaar christendom!

Leren met het hart

In de dialoog leren we niet alleen met het hoofd, we leren vooral met het hart. Want wat betekent het voor ons geloof wanneer we nieuw zicht krijgen op Jezus en zijn radicale boodschap over verzoening en vergeving? En wat betekent het wanneer we Paulus’ bedoelingen weer leren kennen? Bijvoorbeeld over de rechtvaardiging door het geloof. Daarover gaan de vier geloofsgesprekken van ‘De Uitdaging’. De dialoog met het levende Jodendom is een uitdaging die ons geloof verrijkt.

joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging

Dit artikel verscheen in het maartnummer van Kerk & Israël Onderweg. Meer lezen? Neem een gratis abonnement:

Abonneer gratis


Lexmond geeft kerk een gezicht

Image website Protestantse Kerk

In de kerk gaat het om mensen. En dat mag het hele dorp weten. De hervormde gemeente Lexmond zag kansen om deze boodschap in het dorp gestalte te geven. De mooie monumentale kerk staat aan een doorgaande weg en achter de kerk staat een kerkelijk centrum dat multifunctioneel gebruikt kan worden. Maar hoe geef je de boodschap vorm?

Ouderling-kerkrentmeester Florentijn Kool ontdekte dat de stad Deventer samen met een bureau voor gedragsbeïnvloeding een oplossing had gevonden voor een plein waar veel overlast was van hangjongeren. Niets leek te helpen, totdat er banners werden geplaatst met foto’s van de buurtbewoners met daarbij de tekst: ‘Welkom in onze voortuin.’ Dat hielp. Door de bewoners een gezicht te geven verdween de overlast. De hervormde gemeente van Lexmond maakte in navolging samen met een reclamebureau banners met daarop foto’s van mensen uit de kerkgemeenschap. De woorden ‘Welkom in de kerk’ maakten het af. Er kwamen veel positieve reacties.  

Hoop wordt waarheid

Van het ene idee kwam het andere. Er kwamen banners bij Kerst en Pasen, bij de rommelmarkt en de kledingbeurs, en banners met een ludieke tekst als ‘Ook wij zijn op zondag open’. Deze tekst haalde zelfs het Algemeen Dagblad. Ook bij bijvoorbeeld de actie Kerkbalans werd deze lijn verder doorgevoerd met een fotokaart in de envelop met de volgende tekst:

De kerk bestaat uit mensen. Mensen met dromen en verlangens, maar ook met tekortkomingen. Mensen zoals iedereen. Maar samen hebben we de liefde van God ontdekt. God laat ons zien dat ieder mens belangrijk is. Hij houdt van iedereen. Jezus heeft ons laten zien hoe het leven bedoeld is. Met elkaar proberen we zo te leven. Met vallen en opstaan. Bij God kan iedereen altijd terecht. Wie je ook bent. Hoe je leven er ook uitziet. Bij God is iedereen welkom. Welkom in de kerk!

Hoewel de kaart vooral als vriendelijk gebaar was bedoeld, stegen de toezeggingen in de eerste ronde van kerkbalans met bijna vijftig procent. En er gebeurde meer. Bij een kerk-op-schoot-dienst werd duidelijk dat mensen die nog niet eerder in de kerk waren geweest zich aangesproken voelden. Zeker vijftig kinderen die nog niet eerder in de kerk waren geweest, kwamen samen met hun ouders en grootouders. De hoop van de kerkgemeenschap werd waarheid: mensen gaan op een andere manier naar de kerk kijken.

Voor het hele dorp

Neem de tijd voor zo’n project als dit, benadrukt ouderling-kerkrentmeester Kool. “Bouw het rustig aan steeds verder uit. Het lijkt veel werk, maar we zijn al een aantal jaren bezig. Ook belangrijk is het om de gemeente mee te nemen in het proces. We zijn steeds helder geweest in de communicatie, hebben de mensen niet pas achteraf geïnformeerd. Dat maakte dat mensen graag meegaan in deze beweging naar buiten.”

Ondertussen zijn weer nieuwe verlangens gegroeid en nieuwe ideeën ontstaan. Binnenkort lopen in de straten van Lexmond papierprikkers met hesjes met het logo van de kerk. Een volgende stap is het bouwen van een nieuw kerkelijk centrum dat voor het hele dorp een functie heeft. Kool: “Stel je een gebouw voor waar een inloophuis is, de voedselbank een plek heeft, waar uitvaarten plaatshebben en waar wellicht het consultatiebureau huis.” Stap voor stap vervult de hervormde gemeente zo haar droom: een kerk die open is voor het hele dorp.


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 maart beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. A. Landman hoopt voor te gaan. Thema: 3e zondag veertigdagen, doopdienst


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop