Denk verder!

 

Tijd voor muziek

 

Kerknieuws

Meld u aan!

Deze website biedt ook een afgeschermd gedeelte met informatie voor gemeenteleden. Gebruik uw e-mailadres voor aanmelden.
Lees verder >>

Kerknieuws

Filmavond met de kerk

De familiefilm STORM over de Reformatie is sinds kort op dvd te bekijken. In Emmen was de film een groot succes.

Toen de film STORM in januari uitkwam, was het idee snel ontstaan: met de jongeren uit alle kerken in Emmen naar de bioscoop. Kor Louissen was een van de initiatiefnemers: ‘Als gezamenlijke kerken wilden we in het kader van 500 jaar Reformatie speciaal iets voor jongeren organiseren. De film ‘Storm’ was daar perfect voor. Omdat we als kerken de kaartjes van de jongeren betaalden, konden hele catechese-, jeugdgroepen en gezinnen naar de film. Op vrijdag en zaterdag kregen we met meer dan 650 mensen in totaal drie grote bioscopenzalen vol!’

De film

De bioscoopfilm ‘STORM, letters van vuur’ speelt zich af in de Lage Landen tijdens de beginjaren van de Reformatie en vertelt het verhaal van drukker Klaas Voeten. Hij wordt door de Inquisitie betrapt tijdens het drukken van een belangrijke brief van Martin Luther en tot de brandstapel veroordeeld. Zijn zoon Storm wordt ongewild het middelpunt van de jacht op deze brief. Geholpen door Marieke, een katholiek weesmeisje dat in de ondergrondse tunnels van de stad woont, moet Storm in een race tegen de klok zijn vader zien te redden van de dood op de brandstapel.

Doorpraten

De film werd in Emmen positief ontvangen. Kor: ‘Iedereen die ik gesproken heb, vond het een mooie en spannende film. En de film is heel geschikt om achteraf over door te praten. Hij laat zien voor welke vragen mensen kwamen te staan in die tijd.’ De film leent zich ook goed om door te praten over keuzes die mensen van nu willen of moeten maken als het om geloven gaat. Wie is bereid om offers te brengen voor het geloof en hoe kunnen mensen samenleven met mensen die iets anders geloven?

500 jaar Reformatie in Emmen

Het bioscoopbezoek in Emmen was onderdeel van een uitgebreid programma rondom 500 jaar Reformatie. Zo organiseren de gezamenlijke kerken (de vijf protestantse kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Baptistenkerk, het Leger des Heils en de Raad van Kerken) eind september een gezamenlijke ‘Muziek & Informatie’ avond rondom de Reformatie. In de Protestantse Gemeente Emmen-Zuid is zelfs een houten deur geplaatst waar mensen stellingen op kunnen spijkeren. Kor: ‘Naast de deur hangt een hamer, papier en een bakje met spijkers. Mensen maken daar ook echt gebruik van, dat is leuk om te zien.’ Het gezamenlijke filmbezoek was echter tot nu toe wel een hoogtepunt. ‘Heel bijzonder om dit met alle kerken samen te doen. We delen veel overeenkomsten, die moeten we koesteren!’

Meer informatie


Preken in het buitenland

Predikant en op zoek naar een zonnige uitdaging? In meerdere landen is vraag naar Nederlandse predikanten, voor één preekbeurt of voor langere tijd.

Brazilië

Emerituspredikanten op zoek naar een uitdaging kunnen terecht bij de Igreja Evangélica Reformada te Arapoti in Brazilië. Voor het jaar 2018 en daarna zoekt deze gemeente Nederlands sprekende emeriti (m/v) die zich parttime willen inzetten voor een periode van ongeveer zes maanden. Omdat een deel van de gemeente langere tijd geleden in Nederland is geboren, is er - naast de twee Braziliaanse predikanten - behoefte aan een Nederlandstalige predikant. Deze zal verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg voor de Nederlandssprekende gemeenteleden en een wekelijkse Nederlandstalige eredienst.

Spanje, Portugal en Turkije

Ook de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa) is nog op zoek naar nieuwe predikanten, voor een periode van twee tot drie maanden. IPNZE ondersteunt vanuit Nederland twaalf Nederlandstalige gemeenten in Spanje, Portugal en Turkije. In deze gemeenten worden wekelijks Nederlandstalige interkerkelijke kerkdiensten gehouden. Geïnteresseerde predikanten kunnen solliciteren via de website van de IPNZE; de gemeenten beslissen vervolgens zelf wie ze uitnodigen.

Zuid-Frankrijk

Liever wat vrijblijvender? In Anduze in Zuid-Frankrijk worden elke zomer verschillende predikanten gezocht voor een preekbeurt in het kerkgebouw Le Grand Temple de l’Eglise Réformée Evangèlique. In 2017 zijn alle preekbeurten al ingevuld, maar voor de zomer van 2018 worden nog (mannelijke) predikanten gezocht die een Nederlandstalige dienst willen leiden.

Meer informatie?

De vacature voor predikant bij de Igreja Evangélica Reformada te Arapoti in Brazilië is te vinden op http://arapoti.ierb.org.br/. Bij interesse kunt u contact opnemen met Tiny Voogelaar.
Meer over de IPNZE vindt u op http://www.ipnze.nl/. Op http://www.ipnze.nl/predikanten/solliciteren/ kunt u de criteria voor predikanten vinden. Er wordt een leeftijdsgrens van 73 jaar gehanteerd.
Alles over de kerkdiensten in Anduze vindt u op www.kerkdienstinanduze.nl. Geïnteresseerde predikanten kunnen contact opnemen via info@kerkdienstinanduze.nl.

Naar een Nederlandstalige dienst in het buitenland, maar niet zelf preken? Kijk dan op http://kerkdienstenbuitenland.nl/ voor alle mogelijkheden. Onder andere in de Bourgogne (afwisselend in Autun en Le Creusot) worden in de zomerperiode Nederlandstalige kerkdiensten gehouden.


Foto is gemaakt door Monica Stuurop. Op de foto een stranddienst in Noordwijk met ds. Janneke Nijboer.


Week tegen Eenzaamheid; doet uw kerk mee?

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam, voelt een gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid, van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober, wordt hier aandacht voor gevraagd.

De Protestantse Kerk sluit aan bij deze week met tips om eenzaamheid bespreekbaar te maken en tips voor activiteiten tegen eenzaamheid. Heeft uw gemeente een beproefde activiteit? Geef deze dan aan ons door!

Activiteiten melden

In veel gemeenten worden al activiteiten georganiseerd met het oog op eenzame mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Op protestantsekerk.nl/eenzaamheid vindt u vanaf half augustus tips om eenzaamheid bespreekbaar te maken en tips voor activiteiten tegen eenzaamheid. Heeft uw gemeente zo’n activiteit? Stuur deze naar het hieronder vermelde e-mailadres zodat deze bij de activiteitenlijst kan worden opgenomen.

Beschrijving activiteiten

Als hulpmiddel bij het beschrijven van uw activiteit hebben we zes korte vragen opgesteld, zodat een geïnteresseerde lezer een goed beeld krijgt van wat er georganiseerd wordt. Wilt u uw voorbeeldactiviteiten kort beschrijven volgens onderstaande zes stappen? U kunt natuurlijk meer activiteiten noemen, wel graag per activiteit de zes stappen doorlopen.

De stappen:

  1. Wat was de aanleiding voor het starten van deze activiteit?
  2. Hoe lang bestaat de activiteit al?
  3. Wie is de doelgroep van deze activiteit? En komt er een vaste groep of af of varieert het?
  4. Wat houdt de activiteit in?
  5. Hoeveel mensen nemen gemiddeld aan de activiteit deel?
  6. Wie organiseren de activiteit en hoeveel tijd is daarmee gemoeid?

Stuur uw voorbeeld naar a.klomp@protestantsekerk.nl, bij voorkeur vóór 1 augustus a.s. Vanaf 20 augustus vindt u de tips op protestantsekerk.nl/eenzaamheid.

De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij. Zie ook www.samentegeneenzaamheid.nl.


‘Dat is toch typisch protestants?’

Mar van der Veer uit Zierikzee vertelt over protestantse levenskunst. ‘Aan de hoeveelheid kaarten boven het ziekenhuisbed, weet de dominee waar zijn gemeentelid ligt.’

De estafette ‘Als een lopend vuur’, die ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme door alle Nederlandse provincies gaat, doet ook Zeeland aan. Enkele vragen over het thema ‘Protestantse levenskunst’ aan musicus Mar van der Veer, meelevend lid van de gereformeerde kerk in Zierikzee.

Best een lastig thema om uit te werken?

“We hebben ons inderdaad afgevraagd of protestanten tegenwoordig wel zoveel anders zijn dan anderen. Zie je nog verschil tussen een protestants huis en een woning van iemand die niet naar de kerk gaat? Vroeger stond er in de huiskamer van gereformeerden vaak een harmonium en hing er een bijbeltekst aan de muur, veelal de trouwtekst. Facebook is nu het sociale medium. Daar kun je iets van je overtuiging, je geloof, de beleving ervan delen, met heel veel anderen die niets met geloof hebben. Verder manifesteert de protestantse levenskunst zich volgens ons vooral in de kerkdiensten.”

Hoe bedoelt u?

“Onderdeel van de estafette in Zeeland is de tentoonstelling ‘Kerk van Binnen’. Veertig grote foto’s en collages tonen de protestantse levenskunst van vandaag op ons eiland. In een PowerPoint-presentatie is vastgelegd wat er achter de schermen allemaal komt kijken voor één kerkdienst. Verbazingwekkend hoeveel mensen daar op zoveel manieren voorbereidingen voor treffen. Vroeger hield de dominee een preek, daar luisterde je naar en dat was het dan. Nu zijn er bijvoorbeeld de vrijwillige kosters, iemand die de liturgieboekjes verzorgt, de schenkers van de koffie na afloop, degenen die de bloemschikking maken. Meer dan in andere christelijke stromingen geven protestanten samen vorm en inhoud aan de eredienst.”

Bij de kerkgangers thuis ziet u die specifieke levenskunst minder?

“Vroeger was het in elk geval veel uniformer. Toen praatte iedereen thuis bij de koffie na over de preek, op zondagavond ging de tv niet aan, maar werd er gezongen bij het harmonium en pa las na het avondeten uit de Bijbel voor. Nu ontvangen we een dagelijkse bijbeltekst via Facebook of een app op ons mobieltje. Ook de protestantse wereld is geïndividualiseerd, iedereen heeft zijn eigen uiting.”

U denkt vooral aan de kerkdienst, is er ook protestantse levenskunst in de samenleving?

“Zeker. Dat laten we zien met foto’s van vluchtelingen die leren sjoelen, die taalles of naailes krijgen, en van de voedselbank. Dat sociale werk is niet uitsluitend iets van protestanten, anderen doen ook heel mooie dingen in de maatschappij, maar de gedrevenheid die ik zie, het organisatievermogen, dat is toch typisch protestants? Heel protestants is ook de onderlinge steun, het sociale netwerk, in dagen van moeite en verdriet. De dominee kan in een ziekenhuis aan de hoeveelheid kaarten boven het bed zo zien waar zijn gemeentelid ligt.”

Protestantse levenskunst was ‘het psalmvers dat elke week geleerd moest worden, op zaterdagavond voor twaalven thuis, op zondag geen ijsje, wel een goed en stichtelijk boek’, schrijft ds. Gerrit Klein in het begeleidende estafetteboek ‘Als een lopend vuur’ (ToerReeks).

“Dat is allemaal weg. De culturele veranderingen hadden ook hun invloed op christenen. Deels was het ballast. Wie nu naar de kerk gaat, doet dat vrijwillig en bewust. Vroeger hoorde kerkgang er gewoon bij. Zelf kritisch nadenken of het anders zou kunnen was niet aan de orde. Alles lag vast in de traditie.”

Protestantse levenskunst was volgens Klein ook ‘hard werken, je plaats weten, trouw zijn, aan je gezin en je baas’.

“Er is wel wat meer genieten bij gekomen. Maar bewust je plaats in de samenleving innemen, weten wat je doet, dat hebben veel protestanten nog volop in zich. Hard werken gaat ook nog steeds op. Op zaterdag om negen uur kom ik in de supermarkt veel leden van onze gereformeerde kerk tegen. Uitslapen is er niet bij. Vroeg op, de dag goed gebruiken, dat zit er nog altijd in.”


>De Estafette doet in Zeeland vier weekenden lang vier locaties aan. De start is in Hoek op 5 augustus, daarna volgt Veere met onder andere een picknick met Luthersoep en Lutherbier, cabaret en een meertalige kerkdienst. Vervolgens zijn De Bevelanden en Schouwen Duivenland (Brouwershaven) aan de beurt. Meer over het programma 

 


Een kaarsje branden in de kerk

Elke derde zaterdagavond van de maand opent de Domkerk in Utrecht haar deuren voor Night of Light. “Een presentje voor de stad.”

Afgelopen zaterdag was het weer zover: honderden Utrechters (en anderen) konden in de Dom een kaarsje branden, naar muziek luisteren en stil worden tijdens ‘Night of Light’. Ook in de zomermaanden gaat het maandelijkse evenement door. Predikant Netty de Jong-Dorland blikt terug op de totstandkoming ervan.

‘Een zegen voor de dominee’

Antwoorden op verlangens komen onverwachts. Tijdens het middaggebed in de dagkapel van haar Domkerk spreekt dominee Netty de Jong-Dorland dagelijks in stilte haar wens uit: ze wil graag als kerk meer betekenen voor de stad Utrecht. Niet als toeristische attractie, maar op spiritueel vlak.

Bij haar aantreden in 2006 treft ze goed lopende kerkdiensten en een goed draaiende open kerk aan, dagelijks toegankelijk en met elke zaterdag een gratis concert. Toch mist er iets. Ze stelt de vraag: hoe kunnen we meer jonge mensen de gelegenheid bieden om naar het huis van God te komen, om daar eventueel in contact met God te komen of iets van hem kunnen ervaren? De spirituele betekenis van de kerk voor de stad kan volgens haar nog explicieter worden. Jaren zonder antwoord gaan voorbij, maar Netty wacht geduldig.

In de herfst van 2011 is ze met haar man Arjen in Keulen, als ze buiten op straat wordt aangesproken door een jong meisje met een mand vol waxinelichtjes. “Möchten Sie vielleicht eine Kerze in der Kathedrale beleuchten?” Netty en Arjen pakken een lichtje uit de mand en lopen een donkere Dom St. Peter und Maria binnen, over een met kaarsen verlicht pad dat hen naar het altaar leidt. Daar gaan ze zitten, steken ze het kaarsje aan en luisteren ze zwijgend naar de muziek. Er zijn mensen in gebed en op het altaar staat een monstrans met daarin een hostie.

Het geheel, dat Night Fever heet, maakt indruk. “Dit is het antwoord op mijn gebed.” Mensen die een kaarsje kunnen branden in de kerk, zonder verdere verplichtingen. In gedachten ziet Netty een kaarsenpad dat naar het hoogkoor van de Utrechtse Domkerk leidt. Ze deelt haar gevoelens met Arjen, die direct enthousiast is. Maar dan komen er vragen: hoe gaan we dit in Utrecht doen? De kerk in Keulen is Rooms-Katholiek, hoe kan dit een protestants concept worden?

Dat is voor later. Netty gooit haar idee in de kerkelijke groep en in 2014 is het zover: de kerkenraad stemt in met de start van ‘Night of Light’, elke derde zaterdagavond van de maand. Een team van jonge kerkleden werkt het uit en ook studenten van vereniging Navigators dragen een steentje bij. Zoals Netty had bedacht, loopt het pad naar het hoogkoor, waar een groot kruis komt met een Paaskaars en rode en witte banieren.

Gezegend

Op de avond van de eerste Night of Light, in oktober 2014, is Netty gespannen. Na een gezamenlijk diner met de crew gaat ze voor in gebed, waarin ze vraagt om Gods geest, nabijheid, creativiteit, gastvrijheid en durf in ‘ons hart’. Durf om mensen op straat aan te spreken. Willen zij die op weg zijn naar kroeg, film of verjaardag, hun weg wel onderbreken voor een kerkbezoek? Telkens gaan twee teamleden met lichtjes de straat op.

Voorbijgangers denken met enquêteurs of verkopers te maken te hebben en zijn verbaasd. “Een lichtje branden? Gratis?” De avond wordt met 750 bezoekers een groot succes. Dat er ook vrijgezellenfeestvierders binnenkomen of stoere jongens die knielen met in de ene hand een kaars en de andere een biertje, is alleen maar mooi.

Er is één dingetje: Netty zelf heeft aanvankelijk geen rol. Mensen kunnen niet in gesprek komen met haar. In Keulen konden bezoekers biechten, maar dat is iets katholieks. Ze vindt een oplossing. In de dagkapel geeft ze mensen die dat willen een zegen. Tientallen bezoekers wenden zich tot haar: verslaafden, zieken, mensen die iemand hebben verloren, een ernstig ziek kind hebben of met relatieproblemen kampen. Maar ook blije mensen, zoals verliefde stelletjes en mensen op hun eerste date.

Netty maakt bijzondere dingen mee, zoals een moslimman die zich door een christelijke vrouw laat zegenen. Het meest opvallende is wel een vrouw die voorstelt de dominee zelf een zegen te geven. Netty zegt direct ja en wordt emotioneel. Arjen is op dat moment ernstig ziek en in een zware periode kan Netty wel een zegen gebruiken.

In de vele derde zaterdagen van de maand die volgen, ziet Netty dat het evenement inderdaad het antwoord is op haar vraag. Gelovigen en ongelovigen maken kennis met de kerk, luisteren naar livemuziek, bidden en branden een kaarsje. De Domkerk biedt op zo’n avond het beste van wat zij heeft. Night of Light is een blijvertje en krijgt navolging in den lande. Mensen verlaten de kerk met een blij of opgelucht gevoel. Ze zien het als een presentje van de kerk. Een cadeau dat begon met een stil verlangen.

Schrijver: Tim de Hullu

Het artikel “De herinnering van Netty de Jong-Dorland: ‘Een zegen voor de dominee’” werd op 15 juni 2017 gepubliceerd op duic.nl (https://www.duic.nl/algemeen/herinnering-netty-jong-dorland-zegen-dominee/).


In actie voor straatkinderen

Jongeren van de Grote Kerk in Elst komen tijdens de Vierdaagse in actie voor kinderen in Oeganda.

Even tot rust komen tijdens de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het kan in en rond de Grote Kerk in Elst. Jongeren serveren koffie, thee, koek, chips en soep. De opbrengst is voor het goede doel, in dit geval voor de straatkinderen in Oeganda.

Het is hard werken voor de jongeren uit Elst op de eerste dag van de Vierdaagse. Voor dag en dauw zijn ze paraat om wandelaars op te vangen. Hun inzet werd vorig jaar ruim beloond. De opbrengst van de actie was zestienhonderd euro. Ook toen bestemd voor het project in Oeganda.

Hannah de Does, Eva Buurman, Bas Kampen (jeugdouderling) en Sigrid Michielse (jeugddiaconie) praten enthousiast over The Meeting. Dat is de jongerengroep van de protestantse gemeente in Elst. Een groep met tachtig leden in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Met activiteiten van uiteenlopende aard. Ontspanning en diepgang gaan hand in hand. Een gouden formule want The Meeting bestaat al twintig jaar.

Wekelijks is er een gesprekskring. Jongeren praten dan over uiteenlopende onderwerpen. Soms aanhakend op de actualiteit, dan weer met een diepere lading. “Maar echt niet elke keer even diepzinnig”, zeggen ze. “Je kunt er alles kwijt. Je mag en kan alles zeggen. We noemen het ook wel de Meetkring.” Daarnaast zijn er maandelijkse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Straatkinderen

Sinds een jaar of vijf, zes zijn ze actief op de eerste dag van de Vierdaagse, als het wandelpeloton de Grote Kerk passeert. De diaconie van de protestantse gemeente in Elst heeft besloten projecten langjarig te steunen. De leden van The Meeting hebben ervoor gekozen om straatkinderen in Oeganda te helpen.

“Dit project spreekt ons het meest aan. Kinderen worden naar de hoofdstad Kampala gestuurd om er te bedelen. We steunen een organisatie die de kinderen van de straat haalt en op zoek gaat naar hun thuis.” In Kampala hebben de kinderen geen leven. Ze hebben amper te eten en worden geconfronteerd met geweld. Dankzij het project kunnen ze weer onderwijs volgen.

Geld ophalen

Met de actie tijdens de Vierdaagse willen de jongeren van The Meeting geld ophalen voor dit project. Het is dit jaar wel anders nu de wandelaars in omgekeerde richting lopen. “Ze kunnen vanaf zeven uur bij ons terecht. Er komen mensen voor de koffie, de soep of koek. Anderen willen even rusten of zoeken de stilte van de kerk op. Mensen kunnen bovendien tegen betaling van vijftig eurocent hun fiets bij ons stallen.”

> Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Weekkrant, de Betuwe. Tekst: Vincent Bos.

Fotografie: Kirsten Fotografeert.

 


Samenwonen in verschillende appartementen?

In het voortdurende proces van traditie en vernieuwing zijn jodendom en christendom steeds dichter bij elkaar gekomen. Dat vraagt om nieuwe beelden van elkaar.

De nieuwe verhoudingen tussen joden en christenen, en elkaars beelden, was onderwerp van gesprek op de conferentie van de International Council of Christians and Jews (ICCJ) begin juli. De bijeenkomst in Bonn stond in het teken van Martin Luther en 500 jaar protestantisme. Hoe beïnvloeden jodendom en christendom elkaar, en wat betekenen de woorden ‘reformeren, interpreteren, reviseren’ in beide tradities? Eeuwout van der Linden (Kerk&Israël) doet verslag.

Afgedaan?

In het hotel werden we opgewacht door een grote pop van Martin Luther. Het originele playmobilpoppetje werd ontwikkeld door de Duitse toeristenindustrie en in 2015 op de markt gebracht. Het werd direct een doorslaand succes. Er was echter een probleem. Bij de eerste serie stond er op de linkerzijde van de Bijbel die Luther vasthield: ‘Bücher des alten Testamentes. Ende’. En op de rechterzijde: ‘Das Neue Testament übersetzt von Doktor Martin Luther’. Zowel van Joodse zijde als van de kant van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kwam er kritiek. Werd zo niet de suggestie gegeven dat het Oude Testament had afgedaan? Dat alles leidde ertoe dat het woord ‘Ende’ in nieuwe series niet meer voorkwam. Op de grote Lutherplaymobil was nog te zien dat het woord ‘Ende’ daadwerkelijk was weggeschrapt. Luther blijft zelfs als speelgoed de gemoederen bezighouden.

Nieuwe beelden

In het voortdurende proces van traditie en vernieuwing zijn jodendom en christendom steeds dichter bij elkaar gekomen. Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat liberale en orthodoxe joden, protestanten en rooms-katholieken zich samen verdiepen in elkaars tradities en in de gemeenschappelijke roeping in een wereld in crisis. De nieuwe verhoudingen tussen joden en christenen vragen om nieuwe beelden. Op eerdere conferenties hoorde ik het beeld van tweelingen, of van kinderen uit dezelfde baarmoeder. Een mooi moment was toen de liberaal Frans-Joodse Jean Francois Bensahel bijna terloops opmerkte dat christenen deel zijn van Israëls huis met zijn vele kamers. Deze verwijzing naar Johannes 14:2 riep veel reactie op. Nikolaus Schneider, de vroegere preses van de Evangelische Kirche im Rheinland (EkiR), vroeg: ‘Ben ik ook welkom in het huis van Israël met heel mijn geloof in Jezus?’ De rooms-katholieke Philip Cunningham, voorzitter van de IICJ, opperde dat het beeld van ‘buren’ die op vriendschappelijk wijze met elkaar omgaan de verhoudingen misschien meer recht deed. De Joodse Liliane Apotheker van de ICCJ-staf vond dat je beter zou kunnen spreken van ‘samenwonen in verschillende appartementen’ dan van het bij elkaar inwonen.

Zelf vond ik dit een mooi gesprek. Je zoekt naar beelden en metaforen om de nieuwe verhoudingen onder woorden te brengen. Dat doe je met elkaar. En dat raakt ook de gewone gemeenten en synagogen. Want je hebt allemaal zo je beelden van de ander, die gevoed worden door je manier van bijbellezen. Lezen we wel op de juiste manier en met de juiste beelden? Je hebt de ander nodig. Zoals Liliane Apother zei, met verwijzing naar Genesis 2:18: laten jodendom en christendom een helper voor elkaar zijn, als elkaars tegenover.

> Door Eeuwout van der Linden, Kerk en Israël. Meer over Kerk en Israël https://www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/kerk-en-israel

 


Naar de kerk op de buurtcamping

Afgelopen zondag kerkte de wijkgemeente Utrecht-West op de buurtcamping in het nabijgelegen Majellapark. Samen met de campinggasten.

‘Goedemorgen en welkom bij de vakantieviering op de buurtcamping!’ Ouderling van dienst Jan Aren Neels van de wijkgemeente Utrecht-West heette de gemeente én campinggasten welkom op de buurtcamping in het Majellapark in Utrecht.

Rijen stoelen in een open tent, een brandende boomstronk als alternatief voor de kaars en kindernevendienst in de speeltuin. Zomaar wat onderdelen van de dienst die ‘anders’ waren.

Tijdens het kindermoment stond dominee Pim Brouwer stil bij het overlijden van Tijn, die landelijk bekendheid kreeg met zijn nagellakactie. In de preek verbond hij het verhaal van de wonderbare spijziging met de actie van Tijn. ‘Tijn liet zien dat kinderen grote dingen kunnen doen. Zoals Jezus liet zien dat je met vijf broden en twee vissen een hele menigte kunt voeden.’

Gebedsstenen

Dominee Brouwer legt iets meer uit over de liturgie, en sommige onderdelen zijn aangepast. Zoals het gebed aan het eind van de viering. Iedereen wordt uitgenodigd om een kiezelsteent te pakken en dit symbolisch op een grote Bijbel bij het kruis neer te leggen. De ruim honderd bezoekers staan in de rij om met hun steentje hun zorgen neer te leggen.

Dan wacht de koffie. Maar niet voordat iedereen de jarige dominee Pim heeft toegezongen. Later laat hij op twitter (twitter.com/pimpreekt) weten: ‘Vanochtend een prachtig kado gekregen voor mijn verjaardag: een zonnige viering op de #buurtcamping #majellapark. Droom die uitgekomen is!’

> Deze zomer toveren buurtbewoners in heel Nederland hun park weer om in een Buurtcamping. Van 21 t/m 23 juli in: Amsterdam (Flevopark, Noorderpark, Rembrandtpark, Sloterpark en Haulerwijk. En van 26 t/m 28 juli in Kampen. Meer informatie: debuurtcamping.nl

Meer informatie over Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West: kerkutrechtwest.nl/


Op traditie alleen kun je niet drijven

Rikkert Zuiderveld schreef een eigentijdse versie van Luthers 95 stellingen.

Wie zanger en dichter Rikkert Zuiderveld opzoekt, rijdt langzaam de stilte in. Over steeds smallere weggetjes. We zijn op weg naar de directeur van de vereniging voor het behoud van zandweggetjes. Hij heet ons welkom op het Drentse platteland waar hij geniet van de rust tussen de vele concerten door. We zoeken hem op omdat hij voor de campagne 2017: 500 jaar protestant 95 moderne stellingen schreef. Onder de titel 95 speldenprikken zijn deze gebundeld.

Hoe heeft u de speldenprikken geschreven?
“Ik vind het prettig om op een speelse manier dingen te zeggen, iets tegen het licht houden. Niet cynisch, maar met ironie en soms een paradox.” We lezen Luthers stelling 36. 'Ieder christen die oprecht berouw heeft, heeft een volkomen vergeving van straf en schuld, ook zonder aflaatbrieven.' "Acceptgiro's zijn de nieuwste aflaten van onze tijd. Ons schuldgevoel is groot, dus geven we geld. Je kan bijna niet leven zonder je ellendig te voelen omdat je direct ziet wat er wereldwijd gebeurt. Ga je een eeuw terug, dan hoorden mensen weken later van een ramp. Dan was het al geweest. Vloog de boerderij van de buren in de brand, dan was je erbij om te helpen. En nu weten wij zoveel, dat we ons collectief schuldig voelen. Je kan moeilijk elke dag bidden 'Sorry Heer, dat ik er zo weinig aan kan doen'."

Maar wat kunnen we dan wel doen?
"Dat is voor iedereen anders. Financieel of praktisch. We hadden hier een Asielzoekerscentrum vlakbij en we kregen contacten. Mijn vrouw Elly heeft veel vrienden op Facebook en als ze bijvoorbeeld hulp vraagt voor asielzoekers die verhuizen naar Gouda, wordt er meteen wat geregeld. Je moet zorgen dat je niet onverschillig wordt. De tegenpool van liefde is niet haat maar onverschilligheid. In welke vorm je het giet, dat moet ieder zelf weten."

Het protestantisme is vijfhonderd jaar geworden. Wat wenst u de jarige kerk? "Vergeet nooit waar je uit geboren bent. Ik denk dan aan de Geest. Maar misschien moeten mensen dat zelf uitzoeken. Wie of wat is de oorzaak van mijn bestaan. In Johannes 3 staat: 'Als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk niet binnengaan'. Er zijn veel mensen die traditioneel naar de kerk gaan. Dat is mooi. Maar op traditie alleen kan je niet drijven. Je moet die bewuste keuze zelf een keer maken." 

Welke speldenprik is uw favoriet?

Genade is als ademhalen
je bent je er niet van bewust
totdat je benauwd wordt. 

>In 2017 vieren en gedenken we dat 500 jaar geleden het protestantisme begon. In de Nationale Protestantentest kunt u ontdekken hoe kleurrijk en veelzijdig het protestantisme in vijfhonderd jaar geworden is. Op welke protestant lijkt u? Doe de Nationale Protestantentest en vraag daarna gratis het boekje 95 Speldenprikken aan.  

Foto: Anne Droogsma


Vrijwilligers gezocht voor zorgvakanties

Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor wie oud of ziek is of voor gezinnen in de bijstand. Hetvakantiebureau.nl zorgt hiervoor en kan nieuwe vrijwilligers goed gebruiken.

Hetvakantiebureau.nl, een project van Kerk in Actie, biedt allerlei soorten vakanties aan, zoals seniorenvakanties, zorgvakanties, vaarvakanties, creatieve weken, muziekweken. Ook gezinnen in de bijstand en eenoudergezinnen kunnen via Hetvakantiebureau.nl een passende vakantie boeken.

Financieel worden deze vakanties mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk. Cruciaal is ook de inzet van ongeveer 1.400 vrijwilligers per jaar. Zij verwennen en verzorgen de gasten, zodat die onbekommerd op vakantie kunnen en hun zorgen of eenzaamheid even vergeten.

Gezellig

Zo is bijvoorbeeld Sophia ter Beek-Vlaanderen (99) uit Brunssum al vier keer mee geweest met een creatieve vakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn, de laatste keer in maart. “Ontzettend gezellig”, zegt ze hierover. “Je komt tot rust en je ontmoet nieuwe mensen. Op mijn leeftijd kan ik niet meer alleen op vakantie. Mijn dochter is al jaren vrijwilliger, daarom ga ik nu als zij ook gaat.”

Diakenen kunnen de vakanties op verschillende manieren in de gemeente onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door erop te wijzen in het kerkblad of door mensen persoonlijk te wijzen op Hetvakantiebureau.nl (zie het kader voor tips). Ook kunt u in uw gemeente een oproep doen voor vrijwilligers. Hetvakantiebureau.nl heeft namelijk altijd behoefte aan versterking.

Rugzak

Een van de vrijwilligers die regelmatig meegaat, is Wija van der Kaaden. Zij is in het dagelijks leven geestelijk verzorger bij Bartimeüs, de organisatie voor slechtzienden en blinden. Ze is al zeven keer als pastor mee geweest met een zorgvakantie, eind juni gaat ze opnieuw.

“Tijdens de zorgvakanties gaan vaak mensen mee met een flinke rugzak. Ze zijn bijvoorbeeld ziek of hebben een handicap. Veel mensen zitten met vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ Tijdens zo’n week hebben ze afleiding van leuke uitstapjes en workshops, maar ze hebben ook veel tijd om na te denken.” Het is daarom goed dat er een luisterend oor is tijdens zo’n vakantie. Ook tijdens seniorenvakanties voor ouderen die geen zorg nodig hebben, is de pastorale zorg van belang. Deze ouderen zijn in het dagelijks leven vaak eenzaam.

Soepel

Het contact tussen vrijwilligers en gasten beperkt zich in principe tot de vakantie. “Je bent een week weg met elkaar, mensen weten dat je het aan het einde met elkaar afsluit”, zegt Wija. “Dat geeft ruimte. Doordat ik een voorbijganger ben, is het voor mensen makkelijker om hun verhaal te vertellen.” Als ze het gevoel heeft dat mensen ook na de vakantie hulp nodig hebben, adviseert ze hen om er bij thuiskomst over te praten met iemand in hun eigen omgeving of iemand uit de kerk.

Als gast waardeert mevrouw Ter Beek de aanwezigheid van een pastor enorm. “Het is heel fijn dat er iemand beschikbaar is als je behoefte hebt om te praten. Ik heb ook weleens gesprekjes met de pastor.”

Ze is blij dat er vrijwilligers meegaan met de vakanties. “Ze houden je goed in de gaten. En als er wat aan de hand is, staan ze paraat. En”, daar is ze van overtuigd, “zonder vrijwilligers zouden de vakanties niet zo soepel verlopen!”

>Kijk op www.hetvakantiebureau.nl voor aanmelding voor vrijwilligers en een overzicht van de vakanties in de zomermaanden. Er is nog ruimte.

 

Lees meer over de steun van Kerk in Actie aan HetVakantiebureau.nl

Dit is een ingekorte versie van het artikel in Diakonia (juni 2017). Hier vindt u tips voor diakenen om de vakantieweken onder de aandacht te brengen. Tekst: Marusja Aangeenbrug, eindredacteur Diakonia, en Mariska Odijk, Hetvakantiebureau.nl Foto: Hetvakantiebureau.nl


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkOp zondag 30 juli beginnen we om 09:30 in de kerk aan het Kerkplein te Grijpskerk, waar ds. C.M. Verspuij uit Zuidlaren hoopt voor te gaan.


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop